Trong 8 tháng đầu năm 2022, TP.HCM thu hút được khoảng 2,71 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 24,4% so với cùng kỳ. Trong đó có 479 dự án được cấp mới, tăng 24,1%.
Ngày 30/8, báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2022, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2022, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được khoảng 2,71 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Tính đến tháng 8, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã đi vào hoạt động ổn định.
Tính đến tháng 8, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã đi vào hoạt động ổn định.

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 479 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 309,4 triệu USD (tăng 24,1% số dự án cấp mới, giảm 17,6% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Có 96 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 1,47 tỷ USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn), giảm 17,9% về số dự án nhưng tăng 127,3% về vốn điều chỉnh so với cùng kỳ.

Đồng thời, Thành phố cũng chấp thuận cho 1.632 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 925,68 triệu USD, tăng nhẹ về số trường hợp so với cùng kỳ (0,4%) nhưng giảm 19,7% về vốn so với cùng kỳ.

Theo bà Mai, bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, tính từ đầu năm đến nay có 94 dự án đề nghị chấm dứt hoạt động.

Về tình hình thực hiện vốn đầu tư công, theo số liệu cập nhật đến hết ngày 31/7/2022 do Kho bạc Nhà nước Thành phố xác nhận thì tổng vốn số vốn đã giải ngân là 8.467,788 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22,3% tổng kế hoạch vốn giao (37.996,608 tỷ đồng).

Qua rà soát sơ bộ theo số liệu giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố được Kho bạc Nhà nước Thành phố tạm tính đến ngày 26/8/2022, tổng vốn số vốn đã giải ngân là 9.035,047 tỷ đồng, tăng so với thời điểm cuối tháng 7/2022 là 567,259 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,8% (tăng 1,5% so với thời điểm cuối tháng 7/ 2022) tổng kế hoạch vốn giao (37.996,608 tỷ đồng).

Về việc thành lập doanh nghiệp, tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung 8 tháng đầu năm 2022 là 703.553 tỷ đồng, giảm 8,23% so với cùng kỳ.

Cụ thể, Thành phố có 29.224 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 346.887 tỷ đồng, tăng 33,41% về số lượng so với cùng kỳ và giảm 5,42% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 82.176 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 356.666 tỷ đồng, giảm 10,81% so với cùng kỳ.

Có 2.929 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, giảm 0,17% so với cùng kỳ; có 17.443 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 42,38% so với cùng kỳ; 10.895 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp trên hệ thống hiện tại là 501.906 doanh nghiệp với số vốn 9.290.613 tỷ đồng.

(Nguồn: baodautu.vn)

>> Vốn FDI vào Bình Dương trong 8 tháng tăng 72% so với cùng kỳ

All in one