Quy trình cho thuê đất

B1 : Đề xuất khu đất phù hợp và hỗ trợ thương lượng

B2 : Biên bản ghi nhớ / thỏa thuân đặt chỗ và thanh toán tiền đặt cọc (khoảng 10-20% so với tổng giá trị thuê) phụ thuộc nhà phát triển

B3 : Đăng ký IRC /ERC , EPE(nếu có) tối đa 30 ngày cho mỗi loại

B4: Ký hợp đồng thuê đất chính thức và thanh toán đợt 1 : 30-40% tùy chủ đầu tư

B5 : Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép bảo vệ môi trường , thẩm định và xin giấy phép xây dựng

B6 : Bàn giao đất , san lấp sẵn sàng xây dựng

B7 : Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / Sổ đỏ

B8 : Từ thi công đến lắp đặt cơ điện

53feb34dfc3739696026 scaled

Quy trình xây dựng nhà máy chi tiết

B1 : Chuẩn bị dự án

B2 : Phân loại dự án đầu tư xây dựng, xác định cấp của công trình xây dựng

B3 : Báo cáo đánh giá tác động môi trường

B4 : Xin Giấy phép xây dựng, giấy phép phòng cháy chữa cháy

B5 : Quy trình thực hiện dự án có hạng mục xây dựng công trình

B6 : Kết thúc xây dựng

e9e7a02c7352b60cef43 scaled