1. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Tổng quan đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam chủ yếu tập trung vào các thành phố lớn với nhiều khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng thuận tiện. Về khoản này, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu, chiếm 3,94 tỷ USD, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Bình Dương đứng thứ hai với 3,14 tỷ USD, tiếp theo là Quảng Ninh với 2,34 tỷ USD.

Số liệu thống kê đến tháng 12 năm 2022:

 • 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam.
 • 36.278 dự án, tổng số đăng ký vốn 438,6 tỷ USD.

Năm 2022:

 • 27,7 tỷ USD vốn đăng ký;
 • 22,3 tỷ USD thực tế vốn đầu tư, 13,5% tăng so với năm trước.
1
Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Xếp hạng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo quốc gia

Hiện nay, theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 12/2022, đã có 108 quốc gia đầu tư vốn vào Việt Nam. Cụ thể hơn, 3 quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam bao gồm:

 • Singapore với hơn 6,46 tỷ USD, chiếm khoảng 23,3% tổng vốn FDI đăng ký cấp mới
 • Hàn Quốc chiếm 17,6% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với số vốn đầu tư là 4,88 tỷ USD
 • Nhật Bản giữ vị trí thứ 3 khi chiếm 17,3% khi tổng vốn đầu tư vào Việt Nam là 4,78 tỷ USD.
2
Xếp hạng vốn đầu tư nước ngoài

Hiện trạng FDI vào Việt Nam theo ngành

Có tới 19 trong tổng số 21 ngành trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đứng đầu vẫn là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế biến với 16,8 tỷ USD, chiếm hơn 60% tổng vốn FDI vào cả nước. Dù thị trường bất động sản, trong đó có bất động sản công nghiệp, được cho là có một năm khó khăn, nhưng ngành này vẫn thu hút vốn FDI lớn thứ hai với 4,45 tỷ USD đăng ký. Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo ngành là ngành sản xuất và phân phối điện với hơn 2,2 tỷ USD, còn lại là các ngành, lĩnh vực khác.

2. Lý do tại sao lựa chọn đầu tư vào Việt Nam?

 • Vị trí chiến lược: Điểm đến chiến lược cho sản xuất và Trung Quốc +1, nằm dọc theo các tuyến vận chuyển và vận chuyển, giáp với Nam Trung Quốc và tập trung dọc theo Đông Á.
 • Nền kinh tế đang phát triển: Tăng trưởng GDP kinh tế mạnh mẽ bao gồm tăng trưởng GDP hàng năm liên tục, luôn vượt trội so với các nước ngang hàng trên toàn cầu và khu vực.
 • Chính phủ ổn định: Chính phủ tương đối ổn định với tầm nhìn kinh tế vững chắc, kiểm soát chính sách công bằng, rào cản đầu tư thấp và các chương trình khuyến khích mạnh mẽ so với các thị trường tương tự.
 • Dễ dàng trong kinh doanh: Xếp hạng công bằng và cải thiện môi trường kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài.
 • Lực lượng lao động lớn, trẻ: Lực lượng lao động gần 60 triệu lao động, hàng năm tăng thêm 1 triệu lao động.
 • Khu công nghiệp: Các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu kinh doanh và Trung tâm dân cư phát triển tốt.
 • Môi trường FDI mạnh mẽ: Môi trường FDI mạnh mẽ: 19,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 các dự án được giải ngân; 31,2 tỷ đô la Mỹ bao gồm cả vốn góp.
 • Chi tiêu tiêu dùng ngày càng tăng: Dân số vượt quá 95 triệu người, tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng và lĩnh vực dịch vụ đang phát triển vượt quá 40% GDP.
 • Mạng lưới các FTA: Đã ký kết hơn 18 Hiệp định Thương mại Tự do, mang lại lợi thế thương mại thông qua các quốc gia ở APAC, ASEAN, Châu Âu và các nơi khác trên toàn cầu.
 • Tích hợp với các khung pháp lý: Thành viên WTO và là bên ký kết của hầu hết các công ước, nghị định thư và thỏa thuận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lớn trên toàn thế giới.
3
Lý do lựa chọn đầu tư vào Việt Nam

3. Cơ chế chính sách ưu đãi nếu đầu tư 

 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Miễn thuế nhập khẩu với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định
 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê mặt nước, thuê đất, thuê mặt nước
 • Khấu hao nhanh hơn, tăng chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế
4
Chính sách ưu đãi nếu đầu tư 

Picture1