1. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Tính đến 20/12/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 36,61 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022.

Tính lũy kế đến ngày 20/12/2023, cả nước có 39.140 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 468,9 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 297,2 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Anh chup man hinh 2024 02 20 095259
Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Vốn thực hiện

Tính tới 20/12/2023, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng hơn 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng nhẹ 0,6 điểm phần trăm so với 11 tháng năm 2023.  

Tình hình xuất, nhập khẩu

Xuất khẩu: Xuất khẩu (kể cả dầu thô) của khu vực ĐTNN ước đạt gần 258,8 tỷ USD, giảm 6,2% so với cùng kỳ, chiếm 73,1% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt hơn 256,9 tỷ USD, giảm 6,1%, chiếm 72,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt hơn 210 tỷ USD, giảm 9,9% so cùng kỳ và chiếm 64,2% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm trong năm 2023, khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu gần 48,8 tỷ USD kể cả dầu thô và gần 46,9 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu hơn 21,9 tỷ USD.

Xếp hạng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo quốc gia

Trong năm 2023, đã có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,8 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2022; Nhật Bản đứng thứ hai với gần 6,57 tỷ USD, chiếm hơn 17,9% tổng vốn đầu tư, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Hồng Kông đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,68 tỷ USD, chiếm gần 12,8% tổng vốn đầu tư, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,…

Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 22,2%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 25,9%) và GVMCP (chiếm 27,8%).

Anh chup man hinh 2024 02 20 095315
Xuất nhập khẩu và xếp hạng đầu tư vào Việt Nam của các quốc gia

Hiện trạng FDI vào Việt Nam theo ngành

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 23,5 tỷ USD, chiếm 64,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 39,9% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 4,67 tỷ USD, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Các ngành sản xuất, phân phối điện; tài chính ngân hàng xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 2,37 tỷ USD (tăng 4,9%) và gần 1,56 tỷ USD (gấp gần 27 lần). Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 33,7%) và điều chỉnh vốn (chiếm 54,8%). Bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch GVMCP (chiếm 41,5%).

2. Lý do tại sao lựa chọn đầu tư vào Việt Nam?

 • Vị trí chiến lược: Điểm đến chiến lược cho sản xuất và Trung Quốc +1, nằm dọc theo các tuyến vận chuyển và vận chuyển, giáp với Nam Trung Quốc và tập trung dọc theo Đông Á.
 • Nền kinh tế đang phát triển: Tăng trưởng GDP kinh tế mạnh mẽ bao gồm tăng trưởng GDP hàng năm liên tục, luôn vượt trội so với các nước ngang hàng trên toàn cầu và khu vực.
 • Chính phủ ổn định: Chính phủ tương đối ổn định với tầm nhìn kinh tế vững chắc, kiểm soát chính sách công bằng, rào cản đầu tư thấp và các chương trình khuyến khích mạnh mẽ so với các thị trường tương tự.
 • Dễ dàng trong kinh doanh: Xếp hạng công bằng và cải thiện môi trường kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài.
 • Lực lượng lao động lớn, trẻ: Lực lượng lao động gần 60 triệu lao động, hàng năm tăng thêm 1 triệu lao động.
 • Khu công nghiệp: Các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu kinh doanh và Trung tâm dân cư phát triển tốt.
 • Môi trường FDI mạnh mẽ: Môi trường FDI mạnh mẽ: 19,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 các dự án được giải ngân; 31,2 tỷ đô la Mỹ bao gồm cả vốn góp.
 • Chi tiêu tiêu dùng ngày càng tăng: Dân số vượt quá 95 triệu người, tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng và lĩnh vực dịch vụ đang phát triển vượt quá 40% GDP.
 • Mạng lưới các FTA: Đã ký kết hơn 18 Hiệp định Thương mại Tự do, mang lại lợi thế thương mại thông qua các quốc gia ở APAC, ASEAN, Châu Âu và các nơi khác trên toàn cầu.
 • Tích hợp với các khung pháp lý: Thành viên WTO và là bên ký kết của hầu hết các công ước, nghị định thư và thỏa thuận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lớn trên toàn thế giới.

Anh chup man hinh 2024 02 20 095345

3. Cơ chế chính sách ưu đãi nếu đầu tư 

 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Miễn thuế nhập khẩu với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định
 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê mặt nước, thuê đất, thuê mặt nước
 • Khấu hao nhanh hơn, tăng chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế
Anh chup man hinh 2024 02 20 095419
Chính sách ưu đãi nếu đầu tư

Picture1