Ban lãnh đạo FDI Việt Nam là những người đứng đầu đội ngũ quản lý, điều hành các hoạt động của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Ban lãnh đạo thực hiện các hoạt động ban hành các chính sách, quy định và đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng cho doanh nghiệp, cũng như xây dựng một đội ngũ nhân viên vững mạnh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

5 1
Cơ cấu tổ chức của FDI Việt Nam

Đội ngũ ban lãnh đạo của FDI là “đầu tàu” của doanh nghiệp, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản nói chung cùng sự hiểu biết chuyên sâu về các khu công nghiệp/cụm công nghiệp, xúc tiến đầu tư và M&A đã giúp cho FDI Việt Nam ngày một phát triển và dần khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Picture1