Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2022 diễn ra ngày 23/9 tại trụ sở Bộ Công thương, 23 Ngô Quyền, Hà Nội.
Ngày 23/9, Bộ Công thương tiến hành đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 113.000 tấn đường năm 2022.
Ngày 23/9, Bộ Công thương tiến hành đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 113.000 tấn đường năm 2022.

Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường đã thông qua phương thức đấu giá đối với 113.000 tấn đường trong năm 2022.

Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2022 dự kiến diễn ra vào 9h, ngày 23 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Bộ Công chương (23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo đó, thương nhân được đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022 là những thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá.

Cụ thể, thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô; Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện.

Về chủng loại, số lượng hạn ngạch thuế quan đường được phân giao năm 2022: Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô: 79.000 tấn; Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện: 34.000 tấn.

Giá khởi điểm: 1.700.000 đồng/tấn. Bước giá: 50.000 đồng/tấn. Tiền đặt trước: (giá khởi điểm x số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường) x 10%.

Đối tượng áp dụng, thương nhân được đăng ký tham gia, quyền và nghĩa vụ của các thương nhân đăng ký tham gia và trúng đấu giá, nguyên tắc và quy trình, thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022 và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

Chương trình đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được Bộ Công thương triển khai lần đầu tiên vào năm 2016

Năm 2021, 7 doanh nghiệp đã trúng đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu 108 tấn đường theo hạn ngạch thuế quan. Năm 2020, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường không tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường do không có thương nhân đăng ký tham gia.

(Nguồn: baodautu.vn)

>> Kinh tế Việt Nam: Trông đợi sự tăng tốc

All in one