DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Picture1

  • Kết nối các CĐT đã có dự án nhưng cần Hợp tác đầu tư để triển khai dự án.
  • Kết nối Nhà đầu tư có nhu cầu Hợp tác đầu tư.
  • Kết nối các Quỹ đầu tư, các Nhà đầu tư có nhu cầu tài chính.
  • Phối hợp các CĐT, các Nhà đầu tư, các Quỹ đầu tư để hoàn thiện các giao dịch.
  • Hợp tác đầu tư với các CĐT hoặc các Nhà đầu tư để cùng tham gia đầu tư vào dự án.
  • Tư vấn thu xếp tài chính(vay vốn , cổ phần hóa,…)