Định hướng phát triển đô thị Giang Quang theo mô hình một trục động lực, hai vùng phát triển, ba đơn vị ở. Trong đó trục động lực Hoằng Xuân – Thiệu Long là trục giao thông trọng điểm của tỉnh, phía đông kéo đến khu vực ven biển, phía tây đến các huyện miền núi phía tây của tỉnh…

6657
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Giang Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Đô thị Giang Quang nằm tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa được phê duyệt quy hoạch với quy mô gần 2.000 ha sẽ là trung tâm kinh tế xã hội khu vực Đông Bắc, huyện Thiệu Hóa và khu vực phụ cận.

Tổng diện tích toàn khu vực lập quy hoạch khoảng 1.910 ha, trong đó đất xây dựng đô thị 1.078,02 ha, đất nông nghiệp và chức năng khác 832 ha.

Đô thị Giang Quang có tính chất là trung tâm kinh tế xã hội khu vực đông bắc huyện Thiệu Hóa, khu vực phụ cận và và đầu mối giao thông quan trọng của huyện, có nút giao đường cao tốc Bắc – Nam tại Thiệu Giang; tuyến đường nối quốc lộ 1 – quốc lộ 45 (đường Hoằng Xuân – Thiệu Long).

Khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã Thiệu Giang, Thiệu Quang và một phần diện tích xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa. Phía bắc giáp các xã Định Thành, Định Công, huyện Yên Định; phía đông giáp xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa; phía tây giáp xã Thiệu Long; phía nam giáp các xã Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa

Khu vực miền tây Thanh Hóa và các huyện ven biển phía Bắc tỉnh này như Hoằng Hóa, Hậu Lộc sẽ kết nối với đường cao tốc qua nút giao Thiệu Giang. Đồng thời tại quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã xác định quy hoạch khu công nghiệp Giang Quang Thịnh với quy mô khoảng 300 ha. Với các điều kiện thuận lợi nêu trên là động lực để hình thành, phát triển đô thị Giang Quang.

Định hướng phát triển đô thị Giang Quang theo mô hình một trục động lực, hai vùng phát triển, ba đơn vị ở. Trong đó trục động lực Hoằng Xuân – Thiệu Long là trục giao thông trọng điểm của tỉnh, phía đông kéo đến khu vực ven biển, phía tây đến các huyện miền núi phía tây của tỉnh.

Hai vùng phát triển trong đó, phía tây cao tốc Bắc – Nam với chức năng là trung tâm hành chính, văn hóa – thể dục thể thao; công viên cây xanh, dịch vụ thương mại; đất ở đô thị. Hành lang xanh phía tây nam phát triển nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ sinh thái, cũng là quỹ đất dự trữ.

Phía đông cao tốc Bắc – Nam với chức năng là khu công nghiệp tập trung, quy mô mở rộng sang khu vực xã Thiệu Thịnh; khu trung tâm dịch vụ, hỗ trợ công nghiệp, nhà ở xã hội, văn hóa – lịch sử gắn với phát triển du lịch sinh thái, công viên mặt nước; ba đơn vị ở trong phạm vi giới hạn thuộc các xã Thiệu Giang, Thiệu Quang, Thiệu Duy.

Toàn đô thị được quy hoạch thành 3 khu vực phát triển trên cơ sở sự khác biệt về địa hình, bán kính phục vụ làm yếu tố phân ranh với tổng dân số 37.000 người.

Trong đó, Khu vực phía Tây đô thị, có giới hạn bao gồm toàn bộ diện tích xã Thiệu Giang. Quy mô diện tích khoảng 751,0 ha, dự kiến dân số khoảng 15.000 người.

Khu vực phía Đông của đô thị, được giới hạn bao gồm toàn bộ diện tích xã Thiệu Quang. Quy mô diện tích khoảng 685,5 ha, dự kiến dân số khoảng 12.000 người.

Khu vực phía Tây Nam của đô thị, được giới hạn gồm toàn bộ diện tích phía Bắc sông Mậu Khê của xã Thiệu Duy. Quy mô diện tích khoảng 473,5 ha, dự kiến dân số khoảng 10.000 người.

Quy hoạch khu Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao nằm trên trục đường Hoằng Xuân – Thiệu Long, diện tích khoảng 4,37 ha. Các khu thể dục, thể thao cấp xã hiện hữu được chuyển đổi thành Khu thể dục, thể thao trong đơn vị ở. Khu trung tâm văn hóa các xã, nhà văn hóa, khu đài tưởng niệm liệt sỹ… tiếp tục duy trì quy mô hiện tại, không thay đổi.

Toàn đô thị tổ chức các không gian cây xanh, vui chơi giải trí, mặt nước, phân bố trong các các khu vực chức năng đô thị đảm bảo bán kính phục vụ; tổng diện tích khoảng 93,95 ha.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one