Tỉnh Quảng Nam yêu cầu trong tháng 7/2023, chấm dứt ngay việc gộp 7 hạng mục công trình kinh doanh lưu trú không đúng mục đích quy hoạch tại Khu du lịch Trendy, theo đúng kết luận của Thanh tra.

quang nam yeu cau cham dut viec gop 7 hang muc cong trinh vao khu du lich trendy1688781289
Khu du lịch Trendy

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến đầu tư, xây dựng, hoạt động của dự án Công viên Khu B tại phường Cẩm An (thành phố Hội An).

Theo đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An phối hợp với các đơn vị để thực hiện các nội dung theo đúng Kết luận của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý của dự án.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu doanh nghiệp này khẩn trương, nghiêm túc thực hiện điều chỉnh 7 hạng mục công trình của dự án, gồm khách sạn, 4 nhà nghỉ độc lập, quầy tiếp tân, khu trị liệu theo đúng mục tiêu quy hoạch là dịch vụ – thương mại của công viên, phục vụ công cộng trong công viên.

Đồng thời, chấm dứt ngay việc gộp 7 hạng mục công trình nêu trên vào Dự án Khu du lịch Trendy (Boutique Resort Hội An) để hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch không đúng mục đích quy hoạch của khu đất trong tháng 7/2023.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra rà soát kế hoạch sử dụng đất, thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất để triển khai dự án, đảm bảo việc cho thuê đất đúng mục đích sử dụng đất của dự án và tính chất sử dụng đất dịch vụ – thương mại của công viên, phục vụ công cộng trong công viên; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng quy định.

Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Công viên khu B tại phường Cẩm An, thành phố Hội An, để tham mưu, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo các công trình dịch vụ – thương mại của công viên, phục vụ công cộng trong công viên.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch tại Quảng Nam, phát hiện nhiều sai phạm.

Tỉnh Quảng Nam có 5 dự án sai phạm, phải khắc phục là Dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An (chủ đầu tư là Công ty CP Gami Hội An); dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An; Dự án Xây sân golf Indochina Hội An; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An; Dự án đầu tư xây dựng công viên khu B tại phường Cẩm An, TP. Hội An.

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Dự án đầu tư xây dựng Công viên khu B sau khi đi vào hoạt động (30 phòng) được nhà đầu tư gộp vào cùng dự án Khu du lịch Trendy (Boutique Resort Hội An hoàn thành năm 2010), nâng tổng số phòng nghỉ của 2 dự án lên 110 phòng, hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch; không đúng tính chất đất khu dịch vụ – thương mại của công viên là phục vụ công cộng trong công viên.

Bản chất của việc làm nêu trên là cho doanh nghiệp thuê đất quy hoạch của công viên phục vụ kinh doanh lưu trú du lịch của doanh nghiệp, chưa phục vụ mục đích công cộng theo mục tiêu quy hoạch công viên.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Nam kiểm tra, rà soát trình tự thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch sử dụng đất, việc thực hiện dự án, thực hiện quy hoạch của Dự án đầu tư xây dựng Công viên khu B đặc biệt là công trình Khu dịch vụ – thương mại của Công viên biển khu B do Công ty Cổ phần du lịch dịch vụ và đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư. Trường hợp có vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh 7 hạng mục công trình của dự án (khách sạn, 4 nhà nghỉ độc lập, quầy tiếp tân, khu trị liệu) theo đúng mục tiêu quy hoạch là dịch vụ – thương mại của công viên, phục vụ công cộng trong công viên; chấm dứt ngay việc gộp 7 hạng mục công trình nêu trên vào Dự án khu du lịch Trendy (Boutique Resort Hội An) để hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch không đúng mục đích quy hoạch của khu đất.

Nguồn: baodautu.vn

All in one