Liên quan đến hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở”, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, không còn từ “đất ở không hình thành đơn vị ở”…

3
Khu vực thuộc dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn số 9074 về việc khẩn trương xử lý “đất ở không hình thành đơn vị ở” trên địa bàn tỉnh, sau khi báo chí phản ánh tình trạng đấu giá “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã gửi Văn bản số 3554 tới UBND tỉnh đề nghị tạm dừng giải quyết các thủ tục liên quan đến “đất ở không hình thành đơn vị ở”.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh và loại bỏ hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” được thể hiện tại các văn bản pháp lý của dự án về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng.

Về việc bán đấu giá “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, để tránh các giao dịch phát sinh liên quan đến “đất ở không hình thành đơn vị ở”, ngoài các nội dung đã chỉ đạo có liên quan, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các Sở, ban, ngành tiếp tục thông báo cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân liên quan dừng các thủ tục liên quan đến hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” cho đến khi mục đích sử dụng đất được điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, không còn từ “đất ở không hình thành đơn vị ở”.

Đối với việc đấu giá “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, để tránh các giao dịch phát sinh liên quan đến “đất ở không hình thành đơn vị ở”, Sở đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trước mắt tạm dừng giải quyết các thủ tục liên quan đến “đất ở không hình thành đơn vị ở” theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Ngoài ra, ngày 23/02/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi các tổ chức sử dụng “đất ở không hình thành đơn vị ở” khẩn trương điều chỉnh loại “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu các tổ chức đã được UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 thay thế cụm từ “đất ở không hình thành đơn vị ở” thành “đất thương mại dịch vụ” (trong đó có dự án Khu du lịch và Giải trí Nha Trang, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang). Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn tất thủ tục để trình UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 17 dự án “đất ở không hình thành đơn vị ở”, chủ yếu tại địa bàn TP. Nha Trang và Bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm).

Cuối năm 2020, kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra rằng “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Khánh Hòa chưa có quy định theo pháp luật hiện hành.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc luật hóa “đất ở không hình thành đơn vị ở” không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, như khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong trường hợp đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Bởi lẽ đã là “đất ở” thì phải đi liền với việc “hình thành đơn vị ở”.

Bên cạnh đó, HoREA cho rằng hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” có sự không phù hợp và không có tính “logic” với Nghị quyết 08-NQ/TW (ngày 16/01/2017) của Bộ Chính trị “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, trong đó không có định hướng về các khu du lịch nghỉ dưỡng có loại “đất ở không hình thành đơn vị ở”.

Được biết, dự án Sông Lô (sau được đổi tên thành Khu du lịch và giải trí Nha Trang) do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàn Cầu (sau này là Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang) làm chủ đầu tư.

Tại dự án này, nhiều năm trước đã được tỉnh Khánh Hòa cho chuyển gần 44,14 ha đất thành “đất ở không hình thành đơn vị ở” và đã được cấp 1.854 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là “đất ở không hình thành đơn vị ở“.

Đã có nhiều nội dung phản ánh, kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án này. Tháng 8/2020, Thanh tra Chính phủ đã cử đoàn công tác kiểm tra rà soát tại dự án. Đến tháng 4/2022, theo Thanh tra Chính phủ, công tác quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền địa phương và việc sử dụng đất của công ty Hoàn Cầu có nhiều sai phạm.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one