Huyện Mê Linh đã quy hoạch 163 khu vực đấu giá đất với tổng diện tích 449ha. Trong đó, diện tích sử dụng để đấu giá vào khoảng 185ha thuộc địa bàn 18 xã, thị trấn. Các khu đấu giá đều được đánh giá nằm ở vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ…

antd dau gia dat me linh 6187 2690
Ảnh minh họa.

Tại Hội nghị về quy hoạch vùng huyện Mê Linh và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện năm 2023, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cho biết: Trung tâm đã ban hành Đề án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất ở giai đoạn 2021-2025. Trong đó, quy hoạch 163 khu đất có tổng diện tích 449 ha, với diện tích sử dụng để đấu giá khoảng 185 ha nằm trên địa bàn 18 xã, thị trấn (thực hiện phương án đấu giá tổ chức là 55 dự án; thực hiện phương án đấu giá cá nhân là 108 dự án).

Theo đơn vị này, dự kiến, trong tháng 9/2023 tiến hành đấu giá đợt 2 Khu Đồng Trước, xã Liên Mạc với diện tích 7,5 ha. Trong đó, diện tích đấu giá là 1,8ha, đất giao thông 4,0ha, quỹ đất để xây dựng nhà ở tại dự án 7.200m2… Tháng 10/2023 tiếp tục đấu giá Điểm X2, Tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh có diện tích 0,9 ha. Trong đó, diện tích đấu giá là 0,4ha, đất giao thông 0,3ha, còn lại đất cây xanh.

Tháng 11/2023 đấu giá Điểm X1, Làng Gàn, xã Tam Đồng với tổng diện tích 3,4 ha. Trong đó, diện tích đấu giá 0,8ha, đất nhà ở xã hội hơn 2.000m2, diện tích đất giao thông, thủy lợi, cây xanh 1,3ha. Còn đến tháng 12/2023 sẽ đấu giá tại điểm thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh (tiếp giáp trụ sở xã Tiến Thịnh và đường tỉnh lộ 308) có tổng diện tích 7,3 ha. Trong đó, diện tích đấu giá là 1,6 ha, đất giao thông 3,3ha, còn lại đất cây xanh với diện tích gần 6.000m2.

Ngoài ra, về kế hoạch đấu giá năm 2024, Mê Linh dự kiến đấu giá 7 dự án, tổng diện tích khoảng 12,6ha. Trong đó, diện tích đất đấu giá 4,8ha (quy hoạch thành 462 thửa đất), diện tích đất giao thông, thủy lợi, cây xanh 7,2ha, diện tích đất nhà ở xã hội 0,6ha.

Năm 2025 và những năm tiếp theo, thực hiện đấu giá 14 dự án với tổng diện tích 23ha. Trong đó, diện tích đất đấu giá 11ha (quy hoạch trên 1000 thửa đất), diện tích đất giao thông, thủy lợi, cây xanh 11ha, đất nhà ở xã hội 1ha.

Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thông tin, sau khi dịch Covid – 19 được kiểm soát, từ năm 2021 đến nay, Mê linh đã tổ chức đấu giá và kết quả đều vượt cao so chỉ tiêu UBND TP.Hà Nội giao. Năm 2021, huyện tổ chức đấu giá 10 dự án có diện tích 17.579m2, số tiền trúng đấu giá 407 tỷ đồng (giá trúng đấu giá thấp nhất 13.100.000 đồng, cao nhất là 46.800.000 đồng).

Năm 2022 tổ chức đấu giá 10 dự án, diện tích 19.080m2, tương đương 184 thửa đất, số tiền trúng đấu giá 783 tỷ đồng (giá trúng đấu giá thấp nhất 28.600.000 đồng, cao nhất là 85.500.000 đồng).

Khoảng 9 tháng năm 2023, huyện  tổ chức đấu giá 4 phiên, trúng đấu giá 42 thửa đất với số tiền 117,6 tỷ đồng (thửa đất có giá trúng thấp nhất 27,3 triệu đồng tại xã Thanh Lâm; thửa đất có giá trúng cao nhất 62 triệu đồng tại thị trấn Chi Đông).

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cho biết, các khu đấu giá đều nằm ở vị trí trung tâm xã, thị trấn, cạnh trục giao thông, khu đô thị… thuận lợi cho phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one