Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cho biết đã thành lập Đoàn kiểm tra dự án đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố, thuộc thẩm quyền của Sở, do ông Lê Hoàng Nam Thắng, Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại làm trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra từ quý 2 – quý 4/2023…

1 8
Ảnh minh họa

Đoàn sẽ kiểm tra 64 dự án có vốn nước ngoài và 17 tổ chức kinh tế nhận vốn góp/cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó có những dự án liên quan đến bất động sản như: Keangnam Hanoi Landmark Tower, quận Nam Từ Liêm; Khu phức hợp Giảng Võ, quận Ba Đình; Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, 117 Trần Duy Hưng; dự án Công ty TNHH Millard Meeting Services Việt Nam, 33 Tràng Thi; dự án đầu tư và xây dựng Hanil, 119 Trần Duy Hưng…

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, mục đích của kế hoạch kiểm tra nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh đó, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và chấn chỉnh việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế; yêu cầu nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khắc phục tồn tại (nếu có). Qua công tác kiểm tra, trường hợp phát hiện sai phạm sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư để có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư, hoạt động của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phục vụ các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Việc kiểm tra sẽ được thực hiện thống nhất, không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra với các ngành, đơn vị đã có kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2023; kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm minh. Quá trình kiểm tra công khai, minh bạch, không gây cản trở đến hoạt động bình thường của các tổ chức kinh tế, dự án có vốn nước ngoài đang trong quá trình điều tra.

Về nội dung tiến hành kiểm tra gồm: tiến độ góp vốn điều lệ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã đăng ký; tình hình góp vốn pháp định; tổng vốn đầu tư đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký; tiến độ triển khai dự án; việc thực hiện các mục tiêu đầu tư của dự án, việc thực hiện các cam kết và đáp ứng điều kiện đầu tư, điều kiện tiếp cận thị trường, điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư của nhà đầu tư khi dự án đi vào hoạt động.

Cùng với đó, các nội dung về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; thực hiện các nội dung quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; việc chấp hành quy định về điều kiện giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo, thống kê theo quy định; việc chấp hành biện pháp xử lý vi phạm đã phát hiện, và việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, quản lý ngoại hối… cũng sẽ được kiểm tra.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one