Năm 2020, dân số Đồng Bằng Sông Cửu Long tăng nhẹ (+0,21%), đảo ngược tình trạng mất dân của mấy năm gần đây.

Screenshot 2022 08 18 110459 2

Đại dịch COVID-19 và giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở các trung tâm công nghiệp lớn của vùng Đông Nam Bộ đã làm giảm sức hút lao động di cư từ Đồng Bằng Sông Cửu Long, thậm chí xảy ra tình trạng di cư ngược về lại Đồng Bằng Sông Cửu Long trong năm 2021. Tuy nhiên, một khi chênh lệch lớn về mức sống và cơ hội việc làm giữa hai vùng Đông và Tây Nam Bộ vẫn tồn tại thì làn sóng di cư ròng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long vẫn sẽ tiếp diễn khi tình hình trở lại bình thường.

Theo số liệu chính thức, tỷ lệ thất nghiệp của Vùng năm 2020 hầu như không thay đổi, chỉ giảm 0,08% so với năm 2019. Nếu số liệu này phản ánh đúng thực tế thì trong năm 2020, C0VID-19 hầu như không tác động đến việc làm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên, để có thể đánh giá một cách chính xác hơn về tác động của COVID-19 đến tình hình việc làm của Vùng, cần chờ số liệu thống kê của năm 2021, đồng thời tiến hành khảo sát cận cảnh và chính xác hơn.

Thay đổi trong thu nhập bình quân đầu người có sự khác biệt rất lớn giữa các địa phương trong Vùng. Thu nhập bình quân ở Cần Thơ và Long An giảm, trong khi ở 11 tỉnh còn lại đều tăng với mức độ khác nhau. Tiền Giang và Hậu Giang có tốc độ tăng thấp (2,7%), các địa phương còn lại đều có mức tăng trên 5%, riêng Bạc Liêu tăng đột biến 28,5%, một phần có thể là do sai số đo lường. Nhìn rộng ra toàn vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, thu nhập bình quân của Bạc Liêu nói riêng và các tỉnh ven biển tăng lên có thể do điều kiện thị trường thuận lợi đối với thủy hải sản bất chấp dịch bệnh.

(Nguồn: Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL_2022)

>> TÁC ĐỘNG CỦA BỐI CẢNH VĨ MÔ ĐỐI VỚI KINH TẾ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG