Tỉnh Đắk Nông đề xuất, cho phép thực hiện các dự án nằm trong vùng quy hoạch bô xít và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, bởi có 1.062 dự án nằm chồng lấn với quy hoạch.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023 trực tuyến với địa phương.

Tại phiên họp trên, Chủ tịch tỉnh Đắk Nông đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn đề khó khăn, vướng mắc mang tính đặc thù liên quan đến đầu tư các công trình, dự án nằm trong khu vực khoáng sản và vùng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng bô xít.

Theo đó, quy hoạch bô xít trên địa bản tỉnh Đắk Nông phân bố trên 5 huyện, 1 thành phố và chiếm khoảng 1/3 diện tích toàn tỉnh.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có đến 1.062 dự án, công trình có diện tích đất chồng lấn với quy hoạch bộ xít và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng; trong đó các dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 khoảng 5.000 tỷ đồng.

Dak Nong 1
Tỉnh Đắk Nông có đến 1.062 dự án, công trình có diện tích đất chồng lấn với quy hoạch bộ xít và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Ngoài ra, còn có một số dự án lớn, quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; trong đó có 6 dự án đầu tư công 1.500 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; các dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác kêu gọi, thu hút đầu tư cũng như kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh bị hạn chế.

Theo tỉnh Đắk Nông việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng trên địa bàn cần phải có một lượng lớn nguồn đất đắp để thi công các công trình. Tuy nhiên, địa phương không thể cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp do phần lớn nguồn đều nằm trong các khu vực đã được quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ (Quy hoạch 167).

Theo tỉnh Đắk Nông, sau hơn 15 năm từ khi có Quy hoạch 167 cho đến nay, chỉ có 1/9 mỏ đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng được cấp phép khai thác. Hàng năm trung bình chỉ khai thác với diện tích khoảng 100 ha để cung cấp quặng bô xít cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ với công suất 650 ngàn tấn/năm.

Nếu chỉ cung cấp cho nhà máy này thì phải mất gần 400 năm mới khai thác, chế biến hết trữ lượng, tài nguyên bô xít trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Vì vậy, tỉnh Đắk Nông đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh triển khai thực hiện các dự án, công trình nằm trong vùng quy hoạch bô xít và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Đặc biệt là các công trình, dự án thuộc danh mục đầu tư công trung hạn, các công trình, dự án thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án lớn, quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đang triển khai đầu tư.

DSC 2288
Tỉnh Đắk Nông đề xuất tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình nằm trong vùng quy hoạch bô xít và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Tỉnh Đắk Nông cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương có liên quan, trong thời gian xây dựng, sửa đổi Luật Khoáng sản, Luật Đất đai và các nghị định kèm theo phối hợp chặt chẽ, ghi nhận ý kiến góp ý của tỉnh Đắk Nông để hoàn thiện các quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn, giải quyết thấu đáo, toàn diện những bất cập, vướng mắc liên quan đến vấn đề đầu tư trên vùng có khoáng sản bô xít của Đắk Nông.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông đề xuất cho phép địa phương cấp phép và đăng ký xác nhận khu vực, khối lượng, công suất khai thác đất có lần với bộ xít làm vật liệu san lấp để phục vụ cho các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh như các công trình hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông, các dự án điện các công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viện…, đặc biệt là tuyến cao tốc Chơn Thành – Gia Nghĩa.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương cung cấp bản đồ phân bố khu vực chứa thân quặng bô xít, bản đồ quy hoạch, phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản bô xít đã được phê duyệt trữ lượng trên địa bản tỉnh Đắk Nông, làm cơ sở cho tỉnh rà soát các dự án phát triển kinh tế – xã hội chồng lấn với khu vực có chứa thân quặng…

Nguồn: baodautu.vn

All in one