HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khoảng 180.588 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 là  khoảng 76.091 tỷ đồng; nguồn vốn do các doanh nghiệp đầu tư khoảng 13.694 tỷ đồng; nguồn vốn người dân khoảng 61.720 tỷ đồng; nguồn vốn nhà nước khoảng 677 tỷ đồng chủ yếu là các chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng, người nghèo.

Còn giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Đắk Lắk cần nguồn vốn khoảng 104.496 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn của doanh nghiệp khoảng 21.202 tỷ đồng; vốn người dân khoảng 82.839 tỷ đồng; vốn nhà nước khoảng 255 tỷ đồng.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030, cũng đặt mục tiêu tổng diện tích đất ở xây dựng nhà ở khoảng 6.132 ha. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 là khoảng 2.921 ha; giai đoạn 2026 – 2030 là khoảng 3.210 ha.

12 2
Một góc thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Ảnh Hoàng Anh

Về chỉ tiêu chất lượng nhà ở, đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh Đắk Lắk đạt trên 95%, không để phát sinh nhà ở đơn sơ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực đô thị…

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030 sẽ tập trung thực hiện 7 nội dung chính, bao gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách và cải cách hành chính; đất đai; quy hoạch – kiến trúc; nguồn vốn và thuế; phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội; khoa học – công nghệ; phát triển lành mạnh thị trường bất động sản.

Chương trình hướng đến mục tiêu từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân, nâng cao chất lượng, điều kiện sống của các tầng lớp dân cư; tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa; huy động nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn của các thành phần kinh tế và của xã hội tham gia phát triển nhà ở.

Đồng thời hướng tới quy hoạch, bố trí, khai thác có hiệu quả quỹ đất và tiềm năng đất đai; thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản, chủ động bình ổn thị trường theo quy luật cung cầu.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công chức, viên chức; nhà ở công nhân và các đối tượng chính sách khác có khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, hướng tới phát triển nhà ở thương mại theo quy hoạch được duyệt; rà soát, xây dựng, phát triển các khu đô thị mới, điểm dân cư nông thôn đồng bộ văn minh, hiện đại, hoàn thiện các dự án nhà ở đưa vào sử dụng…

Nguồn: baodautu.vn

All in one