Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Theo UBND TP.Cần Thơ, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, theo đúng quy định pháp luật, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, ở một số quận, huyện, công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: tình trạng lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trái phép; công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được chú trọng, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với tình hình thực tế; việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện đạt tỷ lệ chưa cao, nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về quản lý, sử dụng đất đai chưa được thường xuyên…

3 8
Khu đô thị Nam Cần Thơ (quận Cái Răng). Ảnh: Anh Khoa

UBND TP. Cần Thơ chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do công tác lãnh đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên, chưa kịp thời.

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu xây dựng dự thảo và trình UBND Thành phố ban hành các quy định pháp luật thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai; đồng thời, rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục cho người dân và doanh nghiệp;

Nhanh chóng hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) của thành phố, nâng cao chất lượng quy hoạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các quận, huyện;

Tham mưu UBND Thành phố giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và quy định của pháp luật; đồng thời, quan tâm kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích sử dụng đất khác;

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố, nhất là đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để kịp thời phát hiện những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai, kịp thời tham mưu UBND Thành phố thu hồi đất đối với những dự án đã giao, cho thuê nhưng chủ đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, chủ đầu tư không có năng lực thực hiện dự án.

Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn, phối hợp hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung các thị trấn, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố thực hiện kịp thời việc định giá đất. Tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức thẩm định giá trên địa bàn thành phố theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực và nguồn lực tài chính để thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến độ theo chủ trương đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư, đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ các dự án, kiên quyết đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư đối với những dự án không đảm bảo các quy định của pháp luật;

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai của các dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo tránh lãnh phí nguồn lực đất đai.

Về phía các địa phương, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu UBND quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình, đấu nối trái phép các hạ tầng kỹ thuật (cầu, đường đi, cống thoát nước, điện, nước sinh hoạt…) để hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý (đặc biệt là tại các quận trung tâm thành phố như: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng); thực hiện đúng quy định pháp luật về việc hiến đất làm đường giao thông nhằm tránh tình trạng hình thành khu dân cư tự phát hoặc hiến đất vì mục đích lợi ích cá nhân. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng hình thành khu dân cư mới trái phép…

Nguồn: baodautu.vn

All in one