TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long sẽ được bổ sung kế hoạch sử dụng đất 17 công trình, dự án trong năm 2023…

Kế hoạch
Cầu Mỹ Thuận – cầu dây văng đầu tiên tại Việt Nam nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Theo quyết định này, có 17 công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất với tổng diện tích 86.998m2 (trong đó, diện tích đất trồng lúa 827 m2), đều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP. Vĩnh Long đã được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt.

Cụ thể, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận là công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư phường 5, TP. Vĩnh Long, dự án thu hồi đất với diện tích 48.952,6m2.

Công trình, dự án khác (không do HĐND tỉnh chấp thuận): 16 công trình, dự án với diện tích 38.045,4 m2. Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 640.477,7 m2 (trong đó chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 178.802,2 m2).

Trong đó, 16 công trình, dự án khác tại TP. Vĩnh Long, gồm: Xây dựng lắp đặt cống và nâng cấp đường đi tổ 5A khóm 5, phường 4; Đấu giá Khu dân cư khóm 3, phường 8; Phần đất giao thông thuộc khu dân cư – Phước Thọ, phường 3; Phần đất giao thông thuộc Khu đất Công ty TNHH An Lạc tại phường 5.

Phần đất giao thông thuộc Khu công nghiệp Bắc Mỹ Thuận cũ (giao đất cho UBND Phường Tân Ngãi quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch); Đấu giá khu đất tại phường 9; Đấu giá thửa đất Trung Tâm Văn Hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long; Đấu giá thửa đất trụ sở UBND ấp Mỹ Thuận cũ, xã Tân Hội; Đấu giá thửa đất làm cơ sở dệt chiếu (hiện nay không hoạt động); Đấu giá thửa đất trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Trường An; Đấu giá thửa đất phường 9; Đấu giá đường đi vào trường Tiểu học Phạm Hùng; Đấu giá thửa đất ấp Tân Quới, xã Tân Hòa; Đấu giá thửa đất tại phường 9 thành phố Vĩnh Long; Đấu giá thửa đất tại phường 3; Đấu giá Thửa đất tại Phường 3 đường Mậu Thân 2 nhánh rẽ qua đường Mậu Thân.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao UBND TP. Vĩnh Long và đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện; Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… ; Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

TP. Vĩnh Long có tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao… và là một đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng; có vị trí quan trọng về an ninh và quốc phòng.

Theo đó,  Quyết định số 86 (13/01/2020) của UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Vĩnh Long đến năm 2035, thành phố sẽ là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là đô thị vệ tinh độc lập trong vùng trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm đào tạo cấp vùng.

Vĩnh Long cũng là đô thị hạt nhân trung tâm vùng tỉnh Vĩnh Long, là trung tâm chính trị – hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục – đào tạo của tỉnh.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one