Nhà đầu tư chiến lược được Viconship lựa chọn đều là các doanh nghiệp vừa thành lập chưa tròn tháng.

CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã VSC) vừa gửi đến các cổ đông các nội dung trình ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 9/9 tới. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 3/8.

Một nội dung quan trọng trình cổ đông thông qua lần này là phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành 40 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu.

Viconship sẽ hát hành cho không quá 05 nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí lựa chọn gồm có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán; có cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán 03 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán, đồng thời, có khả năng hỗ trợ công ty về mặt quản trị, công nghệ, phát triển thị trường, hoạch định chiến lược và kế hoạch tài chính…;

Hai nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng biển TTD và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Bảo. Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi tổ chức là 20 triệu cổ phiếu.

Cả hai doanh nghiệp trên chỉ vừa mới được thành lập trong một tháng trở lại đây và đều có trụ sở tại Hải Phòng. Tuy nhiên, theo giấy phép đăng ký kinh doanh, quy mô vốn điều lệ của hai doanh nghiệp đều lớn. Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng biển TTD có vốn điều lệ 450 tỷ đồng; trong khi Thái Bảo có vốn điều lệ đăng ký 550 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của cả hai doanh nghiệp có điểm tương đồng khi đều được góp vốn bởi 3 cá nhân với tỷ lệ sở hữu từng cá nhân lần lượt 30%, 30% và 40%.

Nếu phương án tăng vốn được thực hiện thành công, vốn điều lệ của Viconship sẽ tăng từ 1.212,7 tỷ đồng lên 1.612,7 tỷ đồng. Công ty dự kiến huy động 800 tỷ đồng và lên kế hoạch dành phần lớn nguồn lực cho hoạt động M&A.

Theo kế hoạch trình cổ đông, Vicoship sẽ dành 600 tỷ đồng để mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại một hoặc một số công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, cảng biển và dịch vụ cảng hoặc/và một số lĩnh vực khác cùng lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên những ngành nghề còn thiếu trong chuỗi cung ứng logistics.

Việc mua cổ phần phải được thực hiện theo các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán với tiêu chí lựa chọn công ty mục tiêu hoạt động ngoài tiêu chí về ngành kinh doanh còn phải hoạt động có lãi trong 2 năm gần nhất. Cùng đó, Viconship sẽ dành 100 tỷ đồng tăng vốn cho công ty con và/hoặc công ty liên kết và 100 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Cả ba khoản đầu tư dự kiến giải ngân từ năm 2023 đến năm 2024.

Nửa đầu năm 2022, Viconship tiếp tục tăng trưởng. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính đạt 981 tỷ đồng, tăng 7,56% so với cùng kỳ. Nhờ tỷ suất lợi nhuận cải thiện, công ty báo lãi trước thuế 268 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu đạt 2.503 đồng. So với kế hoạch đề ra, công ty ngành logistics này đã hoàn thành 53,6% lợi nhuận.

Cũng tại kỳ họp bất thường tới, Viconship sẽ trình cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Quang Tiến do ông Tiến đã có đơn từ nhiệm. Đồng thời, công ty sẽ bầu bổ sung nhân sự mới cho HĐQT.

(Nguồn: baodautu.vn)

 

All in one