Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, trong đó có nội dung liên quan tới công tác quản lý nhà nước về đất đai tại Dự án khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch…

3 1
Ảnh minh họa.

Theo kết luận thanh tra, thời gian lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch phân khu S2 của thành phố kéo dài từ tháng 10/2010 đến tháng 1/2014 là vi phạm Khoản 2 Điều 2 và Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2021 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 kéo dài từ tháng 3/2014 đến tháng 10/2018, cũng vi phạm Khoản 3 Điều 2 và Khoản 2 Điều 32 của Nghị định 37/2010/NĐ-CP.

 THỰC HIỆN KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

Ngoài ra, qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận đối với công tác thực hiện giải phóng mặt bằng, sau 3 tháng kể từ khi có quyết định thu hồi đất tổng thể, UBND huyện Hoài Đức mới ban hành quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân là không đúng quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức không ban hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân (104 hồ sơ được kiểm tra đều thiếu thông báo thu hồi đất) là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP. Mặt khác, UBND huyện Hoài Đức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, không căn cứ vào diện tích đo đạc thực tế cũng không đúng quy định.

Đặc biệt, tại thời điểm thanh tra, diện tích đất của dự án được bàn giao là 136,48 ha đất, giảm 1,68 ha so diện tích đất được giao tại Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 8/5/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) nhưng chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex) và UBND huyện Hoài Đức chưa chủ động hoàn thiện hồ sơ để trình UBND TP.Hà Nội điều chỉnh lại diện tích đất giao cho Vietracimex; chưa bàn giao đất theo quy định đối với 10,28 ha đất là chưa nỗ lực thực hiện, gây khó khăn cho việc sử dụng đất của dự án.

Bên cạnh đó, với việc giao đất và nộp tiền sử dụng đất, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 1174/QĐ-UBND năm 2008 về việc thu hồi 138,17ha đất, giao Vietracimex thực hiện dự án nhưng không quy định cụ thể diện tích đất giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng đất… để làm căn cứ cho việc xác định tiền sử dụng đất, không căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đã được duyệt, là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 181/NĐ-CP của Chính phủ. Đáng chú ý, trước khi ra quyết định giao đất cho Vietracimex, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây không thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án.

Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 về phê duyệt tiền sử dụng đất của dự án đối với 53,9 ha đất theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 17/7/2007 của UBND tỉnh Hà Tây là chưa đúng quy định của Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Kết luận thanh tra nhấn mạnh các sở, ngành chức năng, UBND TP.Hà Nội chưa kiểm tra, xem xét, tính toán cụ thể, để báo cáo Thủ tướng quyết định việc áp dụng chi phí rủi ro bất động sản, và chi phí bảo dưỡng hạ tầng; trong quá trình xác định tiền sử dụng đất của dự án với số tiền 89,3 tỉ đồng, là chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

Vietracimex đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng và nhà ở của dự án mà không lưu giữ hồ sơ, bản vẽ, bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000, 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; ký hợp đồng chuyển nhượng đất, nhà cho 16 khách hàng khi dự án chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng.

LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP.Hà Nội tổ chức tiếp thu, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại trong việc kéo dài thời gian lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu S2 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của Dự án khu đô thị Kim Chung – Di Trạch.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm theo quy định tập thể, cá nhân do thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật, để xảy ra một số thiếu sót, tồn tại trong việc: chậm quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân; không thông báo thu hồi đất đến cá trường hợp bị thu hồi; bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng không theo diện tích đất sử dụng thực tế; không kịp thời; chậm thực hiện dứt điểm trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để thực hiện dự án….

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt băng, bàn giao để Vietracimex triển khai thực hiện dự án theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được duyệt, tránh gây lãng phí đất đai; phối hợp với Vietracimex rà soát, xác định số tiền 20.362.036.500 đồng mà Vietracimex đã chi trả, hỗ trợ di chuyển…, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định; khắc phục sai sót trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chỉ đạo các sở, ngành chức năng kiểm tra, rà soát việc đền bù không theo diện tích đất sử dụng thực tế, báo cáo UBND TP biện pháp khắc phục, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, chính trị ở địa phương, không làm phát sinh khiếu nại phức tạp của các hộ dân; Chỉ đạo các cơ quan liên quan và Vietracimex khẩn trương rà soát, thực hiện các thủ tục xác định và thu nộp nghĩa vụ tài chính của dự án, bảo đảm thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Ngoài ra, chỉ đạo Vietracimex kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng và nhà ở của dự án mà không lưu giữ hồ sơ, bản vẽ, bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000, 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; ký hợp đồng chuyển nhượng đất, nhà cho 16 khách hàng khi dự án chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng…

Nguồn: vneconomy.vn

All in one