Đến ngày 15/5, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành đạt gần 8,6% kế hoạch, trong đó hai bộ có tỷ lệ giải ngân trên 10% và tám bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024.

đầu tư
Ảnh minh họa

Ngày 21/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị với các Bộ, ngành về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài các tháng đầu năm 2024 để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm thúc đẩy giải ngân.

Theo báo cáo của các bộ, ngành và số liệu từ hệ thống TABMIS, tính đến hết ngày 15/5, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành đạt gần 8,6% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tỷ lệ giải ngân trên 10%. Đặc biệt có tám bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024.

Lãnh đạo 3 tỉnh đề nghị cần có hướng dẫn để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan về thiết bị y tế; chủ trương đầu tư xây dựng trạm BTS phủ sóng thông tin trên vịnh Hạ Long…

Theo đại diện Bộ Tài chính, dự kiến đến hết tháng Sáu, tỷ lệ giải ngân của các bộ, ngành có thể đạt khoảng 15-17%, đây là mức trung bình so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2021-2023.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành đã cùng thảo luận và xác định nguyên nhân giải ngân chậm. Cụ thể, một số nguyên nhân chính là chậm về giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thiết kế kỹ thuật. Bên cạnh đó, một số dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, hiệp định vay. Nguyên nhân khác là chậm nhận được ý kiến không phản đối của nhà tài trợ đối với các hồ sơ… Thêm vào đó, trong các tháng đầu năm, một số bộ, ngành vẫn tập trung giải ngân kế hoạch vốn 2023 kéo dài.

Để tháo gỡ tình trạng trên, các đại biểu đã thống nhất một số giải pháp về giám sát chặt chẽ tiến độ, tập trung triển khai thực hiện các dự án đã xong công tác chuẩn bị đầu tư. Các cấp quản lý tiếp tục rà soát để tập trung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt hoặc cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kịp thời hạn. Đặc biệt, những vướng mắc giải phóng mặt bằng và các vướng mắc khác trong phạm vi thẩm quyền cần phải khẩn trương xử lý.

Đại diện Bộ Tài chính lưu ý các kiến nghị giải pháp vượt quá thẩm quyền xử lý, các bộ, ngành cần nhanh chóng tổng hợp, báo cáo lên cấp trên xem xét giải quyết.

Theo phía Bộ Tài chính, năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Đây là năm hết sức quan trọng trong việc tạo sự bứt phá và chuyển biến tích cực trong thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, đóng góp trực tiếp vào thúc đẩy hàng hóa sản xuất trong nước, phát triển cơ sở hạ tầng, tháo gỡ những điểm nghẽn cho phát triển, giúp phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính và các bộ, ngành đã cùng thống nhất sẽ theo dõi sát sao và quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn như Nghị quyết 01/NQ-CP đã đặt mục tiêu./.

Nguồn: vietnamplus.vn

All in one