Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trong đó, yêu cầu Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giảm 30% tiền thuê đất trong tháng 7/2023…

hoang trieu 15972930633092020251677
Ảnh minh hoạ

Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện hiệu quả chính sách gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được ban hành; khẩn trương vận hành sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 7 năm 2023; theo dõi chặt chẽ tình hình đáo hạn, việc trả nợ, đàm phán gia hạn thời gian trả nợ của từng doanh nghiệp, có giải pháp kịp thời, phù hợp;

Trong tháng 10/2023, chủ trì, phối hợp với bộ ngành liên quan, báo cáo Chính phủ tình hình triển khai Nghị định số 65/2022/NĐ-CP; và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ (nếu cần thiết) nhằm phù hợp tình hình, yêu cầu thực tiễn.

Trong tháng 7/2023, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023 cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng, hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Ngoài ra, với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chính phủ yêu cầu chủ trì và phối hợp cùng bộ, cơ quan điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nới lỏng phù hợp, kịp thời, hiệu quả để tạo điều kiện thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, hỗ trợ ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi phù hợp tình hình thị trường.

Thực hiện giải pháp điều hành phù hợp và chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng thực hiện tiết kiệm chi phíhoạt động, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay (phấn đấu giảm ít nhất khoảng 1,5-2%) nghiên cứu, thực hiện áp dụng cả khoản vay mới và đang còn dư nợ;

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi ngay những quy định liên quan nhằm đơn giản hóa thủ tục cho vay; khẩn trương rà soát, xem xét, sửa đổi giúp thuận lợi hơn một số tiêu chí, điều kiện, hướng dẫn cho vay theo hướng tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp… báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 8/2023.

Xác định hạn mức tăng trưởng tín dụng phù hợp tình hình thực tiễn (cả năm khoảng 13-15%, trường hợp thuận lợi thì có thể tăng cao hơn) và công bố ngay bằng biện pháp, hình thức phù hợp, hiệu quả chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại đến hết năm 2023, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế; chú ý đến tín dụng bất động sản và tín dụng sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ thị trường.

Rà soát gói tín dụng 120.000 tỷ đồng vay theo Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ với các điều kiện cho vay kịp thời, thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn.

Trong tháng 10/2023, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp để phù hợp tình hình, yêu cầu thực tiễn; khẩn trương đề xuất gói tín dụng 10.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản, thủy sản và các gói tín dụng hỗ trợ phù hợp các lĩnh vực cần thiết khác.

Đồng thời giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, nhất là dự án lớn; phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp phép xây dựng cho các dự án nhà ở xã hội.

Thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống định mức và giá xây dựng, tập trung cho định mức xây dựng chủ yếu, có ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu tư xây dựng, suất vốn đầu tư, đơn giá tổng hợp; phối hợp với bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc trong cung ứng cát, đá, sỏi, vật liệu xây dựng.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one