Năm 2022, Trà Vinh tăng 25 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), không chỉ vươn lên nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước, mà còn đứng đầu cả nước về Chỉ số Xanh cấp tỉnh lần đầu tiên được công bố.

ban lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và bộ trưởng bộ NN và PTNT
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn (bìa phải) tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiệu quả của Tập đoàn Mỹ Lan tại tỉnh Trà Vinh Ảnh: Văn Vũ

Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Việc lọt vào nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước trong năm 2022 có thể coi là bước đột phá của Trà Vinh sau rất nhiều nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cộng đồng doanh nghiệp và Nhà nước, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Từ năm 2018 đến năm 2021, PCI của Trà Vinh ở vị trí thấp, lần lượt xếp hạng 46, 58, 48, 51/63 tỉnh, thành phố, thường xuyên nằm ở nhóm điều hành trung bình. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Năm 2021, PCI của tỉnh Trà Vinh xếp hạng 51, giảm 3 bậc so với năm 2020; trong đó có đến 6 chỉ số thành phần giảm điểm và giảm bậc xếp hạng, như cạnh tranh bình đẳng, chi phí thời gian,  tính năng động…

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để cải thiện PCI; phấn đấu đưa Trà Vinh lên nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế khá của cả nước. Trà Vinh quyết tâm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị gắn với 142 chỉ tiêu của 10 chỉ số thành phần PCI. Người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện; chủ động đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhằm cải thiện tốt môi trường kinh doanh và nâng cao PCI.

Đồng thời, tỉnh cũng xác định rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; trong tổ chức thực hiện các chủ trương và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, để đảm bảo sự nhất quán trong thực hiện chủ trương, chính sách từ tỉnh đến cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết, không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và giai đoạn; tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang thực hiện sản xuất, kinh doanh, đầu tư tại địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các cấp, các ngành trong tỉnh công khai, minh bạch tất cả thông tin, nhất là về quy hoạch, đất đai, dự án đầu tư, văn bản quy phạm pháp luật… Tỉnh áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng, đảm bảo công khai, đầy đủ, minh bạch theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh tổ chức họp định kỳ 2 tuần/lần để kiểm điểm, lắng nghe kết quả giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thanh, kiểm tra doanh nghiệp đảm bảo không trùng lắp; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị làm trái quy định.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2022, PCI của Trà Vinh đạt 66,06 điểm, xếp thứ 26/63 tỉnh/thành phố, tăng 25 bậc và 4,03 điểm so với năm 2021. Trong 10 chỉ số thành phần, có 6 chỉ số tăng điểm và tăng bậc, gồm: gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong báo cáo PCI năm 2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần đầu tiên công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) và tỉnh Trà Vinh vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng.

PGI là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh, như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư…

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn phấn khởi cho biết, việc Trà Vinh trở thành địa phương đứng đầu cả nước trên bảng xếp hạng PGI đã ghi nhận những nỗ lực của tỉnh, với quan điểm không đánh đổi môi trường để thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tỉnh cũng kiên quyết không đưa vào vận hành các dự án, cơ sở sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu về môi trường, chưa xây dựng hoàn thiện công trình xử lý ô nhiễm.

Không tự bằng lòng với kết quả đạt được

Thực hiện Chương trình số 10/CTr-TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao CPI tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 18/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém; nâng cao PCI năm 2025 và các năm tiếp theo, năm 2022, Trà Vinh đã đạt được những bước tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng PCI toàn quốc, kết quả triển khai vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao PCI và chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh, kết quả trên rất đáng phấn khởi, tuy nhiên, Trà Vinh vẫn phải nỗ lực hơn nữa để duy trì thứ hạng, nhất là trong tình hình mới hiện nay.

Không tự bằng lòng với kết quả đạt được, để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được VCCI công bố, tiếp tục cải thiện điểm số để duy trì thành tích trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước, trên cơ sở báo cáo phân tích kết quả PCI tỉnh Trà Vinh năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao PCI và chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh, ngày 27/6/2023, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương quyết tâm, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022 để cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo rõ kết quả, trách nhiệm của các đơn vị đầu mối, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, gắn với 142 chỉ tiêu của 10 chỉ số thành phần PCI. Đặc biệt, cần tập trung cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần có trọng số cao; cải thiện điểm số, thứ hạng các chỉ số thành phần sụt giảm; duy trì và cải thiện các chỉ số thành phần tăng điểm năm 2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp, tiếp tục duy trì và không để sụt giảm thứ hạng của chỉ số quan trọng về gia nhập thị trường, phấn đấu giữ vững thứ hạng đã đạt được năm 2022, UBND tỉnh Trà Vinh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai nhanh một số giải pháp chính.

Cụ thể là, tiếp tục duy trì việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong 1 ngày (theo quy định là 3 ngày); tiếp tục cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp; thường xuyên rà soát để đơn giản hóa thủ tục hanh chính; đẩy mạnh việc thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử tại các điểm, cửa hàng Viettel trên địa bàn tỉnh theo thỏa thuận hợp tác được ký, nhằm giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; tập trung hỗ trợ hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Lãnh đạo tỉnh luôn cầu thị, lắng nghe và khắc phục, cải thiện các chỉ số mà doanh nghiệp đánh giá chưa cao. Theo đó, cần đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thẩm định, quản lý và giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế và các dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài Khu kinh tế Định An trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; kịp thời tham mưu xử lý nghiêm đối với các đơn vị thẩm định không đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để đi vào hoạt động.

Đồng thời, niêm yết đầy đủ các thủ tục tại bộ phận một cửa, chủ động hướng dẫn để doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả các thủ tục đã được công khai niêm yết. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng của bộ phận một cửa; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp; xem xét điều chuyển công tác đối với những cán bộ, công chức không đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh đặt ra các mục tiêu chính:– Quyết tâm cải thiện điểm số để tiếp tục đứng trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước; tạo môi trường kinh doanh thật sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

– Phấn đấu trong năm 2023, Trà Vinh đạt trên 66 điểm và tăng ít nhất 1 bậc trong bảng xếp hạng CPI so với năm 2022. Trong đó, duy trì và không để giảm bậc xếp hạng về chỉ số gia nhập thị trường; phấn đấu cải thiện điểm số và nâng bậc xếp hạng các chỉ số: chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí không chính thức, tính năng động và tiên phong của chính quyền, đào tạo lao động, cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận đất đai, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, chí phí thời gian và tính minh bạch.

– Tiếp tục tạo chuyển biến sâu sắc trong cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của PCI, về trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong việc nâng cao thứ bậc xếp hạng PCI của tỉnh, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp.

Nguồn: baodautu.vn