UBND Thành phố dự kiến số vốn đầu tư công năm 2024 gần 60.000 tỷ đồng. Trong đó hơn 4.355 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và hơn 55.225 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố.

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP.HCM khóa X diễn ra hôm nay, 19/9, UBND Thành phố đã trình tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Theo đó, trên cơ sở đăng ký nhu cầu vốn của các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư, Thành phố dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương là hơn 4.355 tỷ đồng.

anh 5 1
UBND Thành phố dự kiến số vốn đầu tư công năm 2024 gần 60.000 tỷ đồng. Ảnh Lê Toàn

Cụ thể, nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước: tổng nhu cầu vốn trong năm 2024 là hơn 2.882 tỷ đồng, gồm: xây dựng nút giao thông An Phú 500 tỷ đồng; dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc) 500 tỷ đồng; xây dựng, mở rộng quốc lộ 50, huyện Bình Chánh 382,870 tỷ đồng.

Cùng với đó là dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn) 1.500 tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương vốn nước ngoài có tổng nhu cầu vốn năm 2024 là 1.473 tỷ đồng. Trong đó có dự án Metro số 1 là 1.200 tỷ đồng. Dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đảo hở 100 tỷ đồng. Dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2 (WB) 173 tỷ đồng.

Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương, UBND Thành phố xác định tổng nhu cầu vốn đăng ký trong năm 2024 của các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư là hơn 55.225 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số vốn đăng ký cho các dự án đáp ứng đủ điều kiện để có thể xem xét, bố trí vốn trong năm 2024 là hơn 34.976 tỷ đồng. Cụ thể, hơn 4.749 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA vay lại từ vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2024; hơn 30.227 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Ngoài ra, tổng số vốn đăng ký cho các dự án chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công trong năm 2024 hiện đang được các sở ngành, chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục quyết định đầu tư dự án. Dự kiến được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư trước thời điểm HĐND Thành phố quyết định thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương của thành phố vào kỳ họp cuối năm là hơn 20.248 tỷ đồng.

Cụ thể, hơn 15.959 tỷ đồng bố trí cho các dự án dự kiến được HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư, UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư trong năm 2023; hơn 3.127 tỷ đồng từ mức vốn ngân sách thành phố dự kiến được HĐND Thành phố chấp thuận bổ sung cân đối cho 5 huyện và TP. Thủ Đức; hơn 1.162 tỷ đồng từ mức vốn ngân sách thành phố dự kiến được HĐND Thành phố chấp thuận hỗ trợ cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn thành phố.

Năm 2023, tổng số vốn đầu tư công của TP.HCM được Chính phủ giao là 68.490 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố đạt 29%, (tương đương số vốn 25.252 tỷ đồng), tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: baodautu.vn

All in one