Khu công nghiệp Hoà Cầm – giai đoạn 2 đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; KCN Hòa Ninh phải chờ quy hoạch 3 loại rừng, còn KCN Hòa Nhơn đang làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch.

Theo UBND Thành phố Đà Nẵng, tiến độ triển khai, kêu gọi đầu tư thực hiện dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) Hoà Cầm – giai đoạn 2, KCN Hoà Ninh và KCN Hoà Nhơn còn chậm.

Đối với KCN Hoà Cầm – giai đoạn 2, quá trình triển khai lựa chọn nhà đầu tư lần 1 trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do có sự thay đổi quy định về pháp luật đấu thầu, phải tổ chức đấu thầu lại trong năm 2022.

Ngày 15/3/2023, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc phê duyệt hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hoà Cầm – giai đoạn 2 theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Hiện đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Còn đối với KCN Hòa Ninh thì phải chờ quy hoạch 3 loại rừng trước khi trình chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án trình Thủ tướng Chính phủ.

Hiện quy hoạch 3 loại rừng đã được thực hiện và tích hợp vào quy hoạch thành phố. Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng; kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định.

10
Khu công nghiệp Hoà Cầm của thành phố Đà Nẵng đã được lấp đầy.

Đối với KCN Hòa Nhơn, thành phố Đà Nẵng chủ trương điều chỉnh quy hoạch, hiện các đơn vị đang làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch để triển khai các bước tiếp theo.

Vào tháng 6/2023, Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định phê duyệt đề án Nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn vào các khu công nghiệp mới, gồm Hòa Cầm- giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh. Theo đó, 3 khu công nghiệp mới có tổng diện tích khoảng 880ha.

Trong đó, KCN Hòa Ninh với quy mô 400,02ha với nhóm ngành công nghiệp điện tử, cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm… phấn đấu thu hút ít nhất 2 dự án đầu tư có quy mô vốn trên 100 triệu USD, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư từ 5 triệu USD/ha.

KCN Hòa Nhơn có quy mô 360,1ha với nhóm ngành nghề công nghiệp nhẹ, vật liệu xây dựng cao cấp… phấn đấu thu hút ít nhất 2 dự án đầu tư có quy mô vốn trên 60 triệu USD, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư từ 4 triệu USD/ha.

KCN Hòa Cầm – giai đoạn 2 với quy mô 120,019ha, ưu tiên thu hút nhóm ngành nghề lắp ráp cơ khí, chế tạo phụ tùng điện và điện tử… phấn đấu thu hút ít nhất 1 dự án đầu tư có quy mô vốn trên 50 triệu USD, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư từ 4 triệu USD/ha.

Nguồn: baodautu.vn

All in one