Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh…

Giá dịch vụ
Ảnh minh hoạ

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là cơ sở cho việc thu giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; để các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; trường hợp không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ tại Quyết định này.

Tuy nhiên, không áp dụng đối với nhà chung cư xã hội chỉ để cho học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng.

Địa phương cho biết đối tượng áp dụng là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư; chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; ban quản trị nhà chung cư; đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh cụ thể với loại hình nhà chung cư xã hội; nhà chung cư phục vụ tái định cư; nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại; nhà chung cư sử dụng làm nhà ở công vụ có giá tối thiểu đối với loại nhà không có thang máy là 3.700 đồng/m2 sử dụng/tháng, tối đa 5.800 đồng/m2 sử dụng/tháng; loại có thang máy tối thiểu 4.400 đồng/m2 sử dụng/tháng, tối đa 7.100 đồng/m2 sử dụng/tháng.

Đối với nhà chung cư thương mại không có thang máy tối thiểu 4.300 đồng/m2 sử dụng/tháng, tối đa 6.500 đồng/m2 sử dụng/tháng; có thang máy tối thiểu 5.700 đồng/m2 sử dụng/tháng, tối đa 9.100 đồng/m2 sử dụng/tháng

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nói trên đã bao gồm chi phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; lợi nhuận và thuế giá trị gia tăng; không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và các dịch vụ cao cấp không thuộc phần sở hữu chung (như tắm hơi, bể bơi, sân tennis hoặc dịch vụ cao cấp khác).

Khung giá dịch vụ trên chưa bao gồm nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư, trường hợp có nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư, chủ đầu tư, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm tính toán để bù đắp chi phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nhằm mục đích giảm giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Ngoài ra, giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích văn phòng, dịch vụ, thương mại do các bên thỏa thuận trên cơ sở tính toán thực tế hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn phòng và của từng vị trí nhà chung cư; giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng dùng làm chỗ để xe ôtô, do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không thỏa thuận được giá dịch vụ này, thì xác định theo khung giá dịch vụ do UBND tỉnh quy định.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và đơn vị liên quan: tiếp nhận, tổng hợp ý kiến trong việc quản lý giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; tổ chức xây dựng giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư khi có biến động giá vật tư, nhiên liệu và chính sách tiền lương, xây dựng điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phù hợp tình hình thực tế, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND huyện, thị xã và TP.Huế kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo những vướng mắc, phát sinh tranh chấp gửi về Sở Xây dựng; phổ biến cho các bên liên quan việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định hiện hành.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one