Theo thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương vừa ký quyết định phê duyệt bổ sung 7 khu vực mỏ khoáng sản vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2023…

Thừa Thiên Huế
Ảnh minh họa.

7 mỏ khoảng sản gồm: Mỏ đất sét làm gạch ngói và đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, có diện tích 10,0ha; Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại núi Động Đá, xã Phong Mỹ và xã Phong Thu, huyện Phong Điền 24,6ha; Mỏ đất làm vật liệu san lấp khu vực 1 tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy 47,8ha; Mỏ đất làm vật liệu san lấp khu vực 2 tại xã Phú Sơn và phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy 27,5ha;

Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 1, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy 23,5ha; Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy 25,1ha; Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Gích Dương 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy 17,94ha.

UBND tỉnh giao sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh triển khai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành.

Trước đó, hồi tháng 7/2023, Thừa Thiên Huế đã thông báo về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2023, gồm 2 mỏ đất làm vật liệu san lấp và 2 mỏ đất sét làm gạch ngói. Theo địa phương những mỏ này thời điểm đó chưa có kết quả thăm dò khoáng sản nhưng có tài nguyên dự báo.

Liên quan đến các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thời gian qua, với việc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, triển khai nhiều chính sách phát triển hoạt động khai thác khoáng sản theo hướng chế biến sâu, tận dụng tối đa công dụng, tiết kiệm tối đa tài nguyên khoáng sản; khai thác gắn với bảo vệ môi trường… đã phát huy mạnh mẽ giá trị tài nguyên, tăng hiệu quả đóng góp phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, thì vừa qua, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong lĩnh vực này của tỉnh.

Cụ thể vẫn chậm cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ theo nhu cầu, tiến độ của dự án; phê duyệt bổ sung quy hoạch thời gian kéo dài; việc ưu tiên cấp phép khai thác vật liệu cho nhà thầu thi công dự án chưa được chú trọng, ảnh hưởng tiến độ cung cấp cho dự án; việc cấp phép khai thác và nâng công suất một số mỏ đất chưa kịp thời, dẫn đến một số mỏ khi được cấp phép thì thời điểm thi công đắp nền đường đã kết thúc…

Nguồn: vneconomy.vn

All in one