UBND TP Hà Nội chỉ đạo đơn vị chức năng liên quan rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục với dự án bất động sản; công bố công khai danh mục dự án BĐS phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu…

UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 4119 yêu cầu các đơn vị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Các Sở, ban, ngành, và các địa phương được giao phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho các dự án bất động sản…

Công văn cũng nêu rõ, cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Kiên quyết không để tình trạng xử lý lòng vòng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

dự án
Ảnh minh họa

UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan. Các đơn vị tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất. Các bên chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra chậm trễ, tiêu cực, lãng phí, tham nhũng… ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch các khu chức năng… làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản hiệu quả, phù hợp, đồng bộ, hiện đại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố công khai danh mục dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo quy luật thị trường.

Sở Xây dựng khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao cụ thể tại Quyết định số 338 ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ‘”Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030″ và Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục theo dõi, rà soát, cập nhật để tham mưu cho UBND TP xem xét, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư trên địa bàn thành phố đáp ứng điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Nguồn: dantri.com.vn

All in one