Trước những đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thí điểm đấu giá trực tuyến mỏ khoáng sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý cho Sở này lựa chọn 5 mỏ khoán sản để thực hiện hình thức đấu giá này…

Thanh Hoá
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 11431 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được các đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác 17 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị giao ban ngày 2/8 vừa qua, sau khi nghe Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa báo cáo các nội dung liên quan đến việc lập, phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản và đề xuất đấu giá 5 mỏ khoáng sản theo hình thức đấu giá trực tuyến; trên cơ sở ý kiến thảo luận, thống nhất của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đồng ý với đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về thí điểm đấu giá một số mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo hình thức đấu giá trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, khẩn trương rà soát, lựa chọn 5 mỏ thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến. Yêu cầu 5 mỏ được lựa chọn để đấu giá trực tuyến phải tương đồng với 5 mỏ thực hiện đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan (nếu cần thiết), căn cứ các quy định của pháp luật, khẩn trương hoàn thiện phương án đấu giá các mỏ khoáng sản, trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt để tổ chức thực hiện đấu giá tại cùng thời điểm, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành việc đấu giá 10 mỏ khoáng sản nêu trên, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất cụ thể hình thức tổ chức đấu giá các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh họp, xem xét quyết định.

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa công bố kết quả trúng đấu giá quyền khai thác đối với 6 doanh nghiệp đã tham gia tổ chức đấu giá công khai 6 mỏ đất và đá theo quy định của pháp luật. Việc đấu giá thành công sẽ giúp giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng đang khan hiếm trong thời gian qua.

Theo đó, 6 doanh nghiệp trúng đấu giá 6 mỏ đất và mỏ đá gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Bắc Sơn, địa chỉ Số 262, đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã trúng đấu giá mỏ đất san lấp tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, diện tích mỏ gần 2ha.

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Sơn Vũ 68, địa chỉ 8/37 Hàn Mạc Tử, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa đã trúng đấu giá mỏ đất tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, diện tích mỏ 9,31 ha.

Công ty TNHH Sơn Lâm Bình An Phát, địa chỉ lô 2.3 Khu thương mại dịch vụ và dân cư BTM1, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã trúng đấu giá mỏ đất tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống với diện tích mỏ hơn 32 ha.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng Lâm Minh, địa chỉ 39B Ngõ Thắng, đường Thọ Hạc, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã trúng đấu giá mỏ đất tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, diện tích mỏ 6 ha.

Công ty TNHH MTV Trường Tuấn, địa chỉ khu 1, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã trúng đấu giá mỏ đất tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, có diện tích mỏ 8ha.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát, địa chỉ số nhà 191-193 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã trúng đấu giá mỏ đá vôi tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, diện tích mỏ 9,41 ha.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one