UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng, dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp và đô thị tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương.

Khu du lịch
Thanh Hóa sẽ làm suối khoáng tắm nóng phong cách Nhật Bản trên diện tích gần 200 ha (Ảnh minh hoạ)

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 197,55 ha; thuộc địa giới hành chính xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương.

Khu vực quy hoạch có tính chất là khu quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch văn hóa bản địa, chăm sóc sức khỏe. Đồng thời là khu dân cư sinh thái hiện đại kiểu đô thị.

Theo đồ án, quy mô dân số trong khu dân cư khoảng 20.000 người, tổng khách du lịch trung bình khoảng 10.000 người/ngày.

Trước đó, ngày 22/5/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc giao đất và cho thuê hơn 489.796m2 đất đợt 1 để thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hóa có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dự án được giao đất với hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hóa lập đầy đủ hồ sơ về đầu tư xây dựng, môi trường và các hồ sơ khác có liên quan theo quy định của pháp luật, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án.

Nguồn: vietnamfinance.vn

All in one