Chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành hàng chủ lực như dệt may; máy vi tính; sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép,… khối doanh nghiệp FDI đang chiếm ưu thế về xuất khẩu với thặng dư thương mại đạt gần 34 tỷ USD…

1 3
Khối doanh nghiệp FDI dẫn đầu về xuất khẩu với tỷ trọng chiếm tới 73% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2023 (từ ngày 01/9 đến ngày 15/9) đạt 28,07 tỷ USD, giảm 15,4% (tương ứng giảm 5,13 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2023.

Kết quả đạt được trong kỳ 1 của tháng 9 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2023 đạt 464,08 tỷ USD, giảm 11,9% (tương ứng giảm 62,82 tỷ USD) về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 320,01 tỷ USD, giảm 12,3% (tương ứng giảm 45,03 tỷ USD).

Trong kỳ 1 tháng 9/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 222 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 20 tỷ USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong kỳ 1 tháng 9/2023 đạt 14,29 tỷ USD, giảm 21,6% (tương ứng giảm 3,94 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 8/2023. Như vậy, tính đến hết 15/9/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 242,04 tỷ USD, giảm 8,8% tương ứng giảm 23,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, một số nhóm hàng giảm như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 6,06 tỷ USD, tương ứng giảm 14,3%; hàng dệt may giảm 3,8 tỷ USD, tương ứng giảm 13,8%; giày dép các loại giảm 3,18 tỷ USD, tương ứng giảm 18,6%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 2,95 tỷ USD, tương ứng giảm 9,3%; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 2,66 tỷ USD, tương ứng giảm 22,8%… so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2023 đạt 10,59 tỷ USD, giảm 18,7% (tương ứng giảm 2,44 tỷ USD) so với kỳ 2 của tháng 8/2023. Tính đến hết ngày 15/9/2023, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm FDI đạt 176,99 tỷ USD, giảm 9,3% (tương ứng giảm 18,13 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước và chiếm 73% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

2
Nhóm các ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Từ chiều ngợc lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2023 đạt 13,78 tỷ USD, giảm 6,5% (tương ứng giảm 621 triệu USD về trị số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2023.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 222,05 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 39,38 tỷ USD) so cùng kỳ năm 2022.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2023 đạt 8,9 tỷ USD, giảm 6,5% (tương ứng giảm 621 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 8/2023. Tính đến hết ngày 15/9/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm FDI đạt 143 tỷ USD, giảm 15,8% (tương ứng giảm 26,91 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 64,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2023, khối doanh nghiệp FDI xuất siêu 33,99 tỷ USD.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one