Toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công cùng toàn bộ địa giới hành chính các thị trấn thuộc huyện, các khu vực đô thị mới và đô thị mở rộng đã được công nhận là đô thị loại IV, V… tại Thái Nguyên sẽ không được thực hiện dự án xây dựng, kinh doanh nhà ở dưới hình thức phân lô, bán nền…

1 16
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc công bố các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo Quyết định trên, trên địa bàn tỉnh, các dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, ngoại trừ hai nhóm khu vực.

Thứ nhất, các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên, các tuyến đường cảnh quan chính trong các đô thị trên địa bàn tỉnh. Khu vực này gồm: toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công; toàn bộ địa giới hành chính các thị trấn thuộc huyện, các khu vực đô thị mới và đô thị mở rộng đã được công nhận là đô thị loại IV, V.

Thứ hai, các khu vực thuộc địa giới hành chính các xã thuộc huyện do UBND cấp huyện đề xuất khuyến khích xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

2 3

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng tỉnh kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung trong lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị; kiểm tra vị trí, khu vực đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuẩn bị quỹ đất để xây dựng các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố tổ chức công bố công khai chi tiết các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền sau khi các dự án được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư…

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã có Công văn số 2931/UBND-TH về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh cấm chủ đầu tư các dự án công yêu cầu các tổ chức cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư; thực hiện có hiệu quả việc thanh tra, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện dự án, nợ đọng xây dựng cơ bản tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng và tiến độ báo cáo…

Nguồn: vneconomy.vn

All in one