Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái đang được Thái Nguyên đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án với giá khởi điểm hơn 374 tỷ đồng.

Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái đặt tại phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên). Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 21.258,6 m2. Trong đó, diện tích đất ở liền kề là 11.550 m2, đất hỗn hợp (thương mại dịch vụ và ở) là 5.681,2 m2, đất hạ tầng kỹ thuật là 5.681,2 m2.

thai nguyen nam thai
Ảnh minh hoạ

Tổng mức đầu tư Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái dự kiến là 482,89 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư 196,962 tỷ đồng xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 94 căn nhà ở liền kề thương mại phân khúc trung và cao cấp; đầu tư 235,285 tỷ đồng xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng (thương mại dịch vụ + căn hộ ở) và các khoản chi phí đầu tư khác.

Tổng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 374,884 tỷ đồng. Tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm (tương ứng là hơn 74,976 tỷ đồng). Bước giá 500 triệu đồng.

Tổ chức tham gia đấu giá có năng lực tài chính đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, như: Có vốn chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 96,578 tỷ đồng (tương đương 20% tổng mức đầu tư); có bản cam kết cung cấp tín dụng không hủy ngang của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng với giá trị cam kết tối thiểu là 386,312 tỷ đồng (tương đương 80% tổng mức đầu tư); có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự…

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái tại phường Nam Tiến, TP. Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên). Dự án có quy mô đầu tư xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài của 94 căn nhà ở liền kề thương mại phân khúc trung và cao cấp; đầu tư xây dựng công trình hỗ hợp cao tầng với 1 tầng hầm và 12 tầng nổi.

All in one