Dự án Khu dân cư đô thị mới Ba Tơ được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng, trên diện tích hơn 78.500m2 tại huyện miền núi Ba Tơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đô thị mới Ba Tơ. Dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Đầu tư tại huyện Ba Tơ
Dự án được triển khai tại huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng hơn 135 tỷ đồng. Trong đó sơ bộ chi phí thực hiện dự án là hơn 116 tỷ đồng, còn lại hơn 19 tỷ đồng là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư nhằm thực hiện dự án.

Dự án được thực hiện tại thị trấn Ba Tơ, triển khai trên diện tích hơn 78.500 m2, với cơ cấu sử dụng đất: Đất ở hơn 23.100 m2, trong đó đất xây dựng nhà ở thương mại hơn 2.100 m2, với 17 căn nhà ở (3 tầng); đất ở liên kế gần 21.000 m2, với 175 lô đất; đất thương mại, dịch vụ hơn 2.000 m2 và đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội hơn 53.300 m2.

Dự án Khu dân cư đô thị mới Ba Tơ có tiến độ thực hiện trong 5 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn. Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội theo quy hoạch chi tiết được duyệt và xây dựng nhà ở đáp ứng nhu cầu nhà ở, nâng cao đời sống tinh thần, vui chơi giải trí, sinh hoạt hàng ngày của người dân; góp phần xây dựng đô thị hiện đại và tạo cảnh quan kiến trúc đẹp cho khu vực.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nguồn: baodautu.vn

All in one