UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu phố chợ thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa) với tổng vốn đầu tư hơn 853 tỷ đồng.

Phú Yên
Phú Yên ra điều kiện chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phố chợ thị trấn Phú Thứ.

Theo đó, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu gần 171 tỷ đồng. Số dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính là 1 dự án loại 1.

Việc xác định dự án được quy định như sau: Dự án loại 1 là dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà nhà đầu tư tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong thời gian 5 năm trở lại đây, có tổng vốn hơn 597 tỷ đồng, nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu với giá trị tối thiểu hơn 119 tỷ đồng.

Dự án loại 2 là dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà nhà đầu tư tham gia với vai trò nhà thầu chính xây lắp, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong thời gian 3 năm trở lại đây và có giá trị tối thiểu hơn 597 tỷ đồng. 2 dự án loại 2 được quy đổi bằng 1 dự án loại 1.

Dự án loại 3 là dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà đối tác tham gia với vai trò nhà thầu chính xây lắp, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong thời gian 3 năm trở lại đây có giá trị tối thiểu hơn 597 tỷ đồng. 2 dự án loại 3 được quy đổi bằng 1 dự án loại 1.

Được biết, dự án Khu phố chợ thị trấn Phú Thứ có diện tích sử dụng gần 104.000m2. Số lượng nhà ở hình thành sau khi xây dựng gồm 415 căn nhà ở liên kế, cao 3,5 tầng. Ngoài ra, dự án còn có công trình nhà trẻ, công viên cây xanh và đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

Trong số 415 căn nhà ở liên kế, tỉnh Phú Yên yêu cầu nhà đầu tư phải đầu tư xây dựng hoàn thiện phần thô là 378 căn; còn lại 37 căn người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tự xây dựng.

Dự án triển khai xây dựng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật về đấu thầu hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư.

Thời hạn hoạt động của dự án không quá 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Nguồn: vietnamfinance.vn