Biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, JPY và EUR) giúp dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm nay ước giảm khoảng 57.000 tỷ đồng.

Nợ công ước tính giảm mạnh nhờ đồng euro, yên Nhật mất giá

Bộ Tài chính vừa có báo cáo cập nhật tình hình quản lý nợ công và đánh giá tác động của biến động tỷ giá đến nợ công và tình hình trả nợ. Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ Chính phủ ước đạt khoảng 3,283 triệu tỷ đồng.

Cụ thể, số dư nợ bằng tiền VND là 2,184 triệu tỷ đồng, chiếm 66,5% tổng nợ Chính phủ; tiếp đến là dư nợ vay bằng tiền USD, với số dư quy đổi ra tiền VND là 455.000 tỷ đồng, chiếm 13,9%; đứng thứ ba là dư nợ vay bằng đồng yên Nhật (JPY) với số dư quy đổi 346.000 tỷ đồng, chiếm 10,5%; dư nợ bằng EUR với số dư quy đổi là 179.000 tỷ đồng, chiếm 5,5%; 4% còn lại là các đồng ngoại tệ khác.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ theo tỷ giá bán của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến ngày 1/8, một USD bằng 23.400 đồng, tăng 1,1% so với đầu năm. Thay đổi này ước làm tăng dư nợ Chính phủ bằng USD quy VND khoảng 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Trong khi đó, một EUR bằng 24.385 đồng, giảm 9,5% so với đầu năm. Biến động này ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng EUR quy VND khoảng 17.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Tương tự, một đồng JPY bằng 180 đồng, giảm 13% so với đầu năm và ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng JPY quy VND khoảng 45.000 tỷ đồng.

Về tác động, Bộ Tài chính nhìn nhận nếu chỉ tính riêng biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, JPY và EUR), dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm nay ước giảm khoảng 57.000 tỷ đồng (giảm 2% so với dư nợ cuối 2021).

Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay vốn trong nước của Chính phủ chiếm 90% và vay vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm. Các khoản vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần, từ đó giúp giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Như vậy, theo đánh giá của Bộ Tài chính, tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng USD. Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong tiên lượng từ đầu năm và trong tầm kiểm soát.

Tính từ đầu năm đến ngày 31/7, trả nợ Chính phủ là khoảng 192.122 tỷ đồng (57,2% kế hoạch), trong đó trả nợ trong nước 148.717 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài 43.406 tỷ đồng; trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 175.835 tỷ đồng (58,6% kế hoạch), trả nợ cho vay lại khoảng 16.287 tỷ đồng (45,3% kế hoạch). Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm khoảng 16,1%.

(Nguồn: dantri.com.vn)

>> Ngân hàng tăng lãi suất huy động, đón đầu nới room

All in one