Sau khi khởi công, Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng chưa thấy thi công xây dựng.

trang trai 9709 3983

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thay mặt UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Đức Trọng làm việc cụ thể với Công ty cổ phần đầu tư Nhà An Bình để yêu cầu Công ty này xác định lộ trình, đầu tư chi tiết, cụ thể (theo tháng, quý) và cam kết thực hiện tiến độ đầu tư phù hợp với tiến độ đã được chấp thuận. Kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/11/2023.

Công ty cổ phần đầu tư Nhà An Bình có trách nhiệm khẩn trương lập lộ trình, tiến độ đầu tư chi tiết (theo tháng, quý) và cam kết thực hiện đúng tiến độ đề ra, đưa Dự án vào hoạt động theo đúng Giấy chứng nhận đầu tư gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 9/11/2023; tổ chức ngay việc thi công trong tháng 11/2023 theo đúng lộ trình, tiến độ cam kết, đảm bảo chất lượng và an toàn thi công xây dựng công trình, tuân thủ các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh  yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Đức Trọng thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc Công ty cổ phần đầu tư Nhà An Bình thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ cam kết.

“Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện hoặc không thực hiện đúng tiến độ cam kết, vi phạm đến mức chấm dứt thực hiện Dự án thì tiến hành chấm dứt và thu hồi Dự án”, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại KCN Phú Hội, huyện Đức Trọng đã được khởi công ngày 23/6/2023. Dự kiến, Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 3/2025.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế của các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thì hiện nay, Dự án chưa được triển khai thi công xây dựng.

Nguồn: baodautu.vn

All in one