Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm thương mại Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang là nhà đầu tư duy nhất đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An, Long An.

Nhà đầu tư dự án
Một góc TP. Tân An, Long An

Ngày 24/8, UBND tỉnh Long An đã có Quyết định số 7769/ QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An với quy mô diện tích 137,2ha, quy mô dân số khoảng 17.225 người.

Theo đó, đơn vị đáp ứng yêu cầu là liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm thương mại Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 2.482 lô nhà ở thấp tầng. Nhà đầu tư phải dành quỹ đất khoảng 86.178,58m2 để phát triển nhà ở xã hội và bàn giao cho nhà nước để xúc tiến, mời gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Dự kiến, tổng chi phí thực hiện dự án là hơn 7.118 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 1.025 tỷ đồng; chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 5.590 tỷ đồng.

Mục tiêu xây dựng dự án là hình thành khu đô thị sinh thái, kiểu mẫu mang tính hiện đại, tương thích với cảnh quan, không gian chung; kết hợp giữa việc tận dụng hệ thống cảnh quan, sông nước hiện hữu; đầu tư chỉnh trang đầu tư nâng cấp hạ tầng bảo đảm đồng bộ chung. Đây là cơ sở, tiền đề để thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển thành phố Tân An đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, đây là các thành viên thuộc Eurowindow Holding. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Tổ hợp Thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa bắt đầu hoạt động vào năm 2011, trụ sở đặt tại phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, do ông Hoàng Đình Bình làm người đại diện pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh bắt đầu hoạt động vào năm 2006, trụ sở đặt tại phường Quang Trung, TP. Vinh (Nghệ An), do ông Nguyễn Cảnh Hồng làm người đại diện pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang được thành lập 2008, trụ sở tại phường Phước Hải, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), do bà Trịnh Thị Minh Huệ là người đại diện.

All in one