Đây là một trong những động thái nhằm hoàn thiện thủ tục triển khai Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng) thuộc Dự án BOT tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.
Bình đồ tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.
Bình đồ tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện thủ tục triển khai dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Cụ thể, UBND tỉnh Lạng Sơn trong vai trò cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, kiến nghị Thủ tướng đồng ý cho tách Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng) ra khỏi Dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn thành dự án độc lập để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành và giao UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tổ chức thực hiện dự án sau khi tách.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lạng Sơn còn kiến nghị giao tỉnh và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án của Dự án thành phần 2 hoàn thiện các thủ tục chấm dứt phụ lục hợp đồng và tổ chức lựa chọn lại Nhà đầu tư đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng theo quy định hiện hành.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, nếu tách Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn thành dự án độc lập sẽ đảo đảm tuân thủ đúng Luật PPP và quy định pháp luật liên quan, đồng thời tạo sự rõ ràng, minh bạch, thuận lợi nhất cho các bên trong quá trình thực hiện; tạo sự độc lập với Dự án thành phần 1 đã triển khai xong và đã phê duyệt cơ chế tài chính riêng, đảm bảo đủ điều kiện, căn cứ pháp lý để giải quyết các vướng mắc với nhà đầu tư Dự án thành phần 1 (đã thực hiện 1 số công việc thuộc Dự án thành phần 2 trước khi dự án bị dừng).

Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn được phê duyệt vào năm 2018 gồm các Dự án thành phần 1 (đoạn Km45+100 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 – Km106+500) và Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng), sử dụng 100% vốn nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn khác), xác định tổng mức đầu tư, các chỉ tiêu tài chính, dữ liệu và tính toán phương án tài chính, hoàn vốn đầu tư theo các dự án thành phần trên nguyên tắc độc lập, có sự chia sẻ, quản lý đồng bộ của toàn dự án.

Hiện nay Dự án thành phần 1 (đoạn Bắc Giang – Chi Lăng) đã hoàn thành, đưa vào khai thác vận hành năm 2020 (không đề xuất điều chỉnh). Trong khi đó, Dự án thành phần 2 do nhà đầu tư và các ngân hàng tài trợ gặp khó khăn về nguồn vốn nên sau khi khởi động năm 2019 đã tạm dừng.

Đến nay, Dự án thành phần 2 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể: vốn ngân sách Trung ương 2.500 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.000 tỷ đồng; đồng thời đã có một số ngân hàng cam kết tài trợ vốn, đảm bảo tính khả thi cho phương án tài chính của dự án.

Tuy nhiên, ngày 18/6/2020 Quốc hội khóa XIV đã ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) với nhiều quy định mới chặt chẽ về quản lý phần vốn nhà nước tham gia vào dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, nếu tiếp tục thực hiện dự án như nội dung đã được phê duyệt thì cần thiết phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Do dự án sử dụng nhiều nguồn vốn, có sự tham gia của ngân sách nhà nước, trải qua nhiều giai đoạn thực hiện và được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau (trước và sau khi có Luật PPP) nên đã gây khó khăn, vướng mắc cho quá trình tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan đã rất nỗ lực hoàn thiện hồ sơ, thúc đẩy tiến độ dự án và nhiều văn bản giải trình liên quan gửi Hội đồng thẩm định liên ngành để phục vụ thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn theo phương thức đối PPP nhưng do những khó khăn như đã nêu, đến nay dự án vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

(Nguồn: baodautu.vn)

>> TP.HCM khởi động đầu tư đường Vành đai 4

All in one