Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội có trách nhiệm rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu đầu tư để đề xuất quy mô đầu tư, lộ trình thực hiện cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

5

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thay mặt UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn – Phú Hội lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong các KCN trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể là xây dựng vỉa hè, cây xanh trong KCN Phú Hội; xây dựng vỉa hè, cây xanh trong KCN Lộc Sơn (giai đoạn 1 và giai đoạn 2); nâng cấp, mở rộng Nhà máy xử lý nước thải KCN Lộc Sơn.

Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội có trách nhiệm rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu đầu tư của từng hạng mục để đề xuất quy mô đầu tư, lộ trình thực hiện cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Đối với hạng mục xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung và hạng mục sửa chữa cải tạo đường nội bộ tuyến Bắc – Nam, nhánh N2, N4 và xây dựng hệ thống thoát nước mặt phần còn lại của Khu A KCN Phú Hội, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân hết vốn đã được bố trí trong năm 2023.

Đối với hạng mục hàng rào của 2 KCN trên, UBND tỉnh sẽ xem xét việc đầu tư sau khi hoàn thành công tác rà soát quy hoạch và giải phóng mặt bằng tại các KCN.

Đối với hạng mục xây dựng nhà điều hành tại các KCN, UBND tỉnh thống nhất như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đầu tư trong giai đoạn 2025 – 2030 sau khi hoàn thành việc rà soát quy hoạch và xác định quỹ đất để xây dựng công trình.

Đối với hạng mục trồng cây xanh tập trung tại KCN Lộc Sơn, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn – Phú Hội chủ động kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện; đồng thời chủ động đề xuất thực hiện lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch trồng cây xanh của tỉnh, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội và đoàn thể.

Nguồn: baodautu.vn

All in one