Trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Lào đạt hơn 824 triệu USD tăng 20,6% so với cùng kỳ.

Kim ngạch thương mại Việt Nam – Lào đạt hơn 824 triệu USD
May hàng xuất khẩu sang thị trường Lào tăng 8,4%

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Lào đạt hơn 824 triệu USD tăng 20,6% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 309,4 USD giảm 6%; nhập khẩu đạt gần 514,6 triệu USD tăng 45,4%.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Lào, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Lào là xăng dầu 254,7% đạt gần 30,2 triệu USD; hàng rau quả tăng 78,1% đạt gần 22,4 triệu USD; phân bón đạt gần 20,3 triệu USD; dây điện và cáp điện tăng đạt hơn 5 triệu USD;

Clanke và xi măng tăng 29,1% đạt hơn 1,9 triệu USD; giấy và sản phẩm giấy tăng 12,2% đạt hơn 8,1 triệu USD; hàng dệt may tăng 8,4% đạt hơn 5,43 triệu USD; sản phẩm từ gốm sứ tăng 7,1% đạt hơn 6 triệu USD.

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Lào là quặng và khoáng sản khác tăng 41,5% đạt gần 53 triệu USD; Phân bón đạt gần 46 triệu USD; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 76 triệu USD; Cao su đạt gần 109,4 triệu USD.

Riêng trong tháng 6 vừa qua, thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Lào đạt gần đạt gần 134 triệu USD, tăng 29,9,5% so với cùng kỳ, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt gần 54,6 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Tiếp theo đà tháng trước, một số mặt hàng tiếp tục tăng mạnh: Rau quả tăng 102,8% đạt hơn 4 triệu USD (tháng trước tăng 116,9%); Xăng dầu tăng tới 611,1% đạt gần 10,5 triệu USD (tháng trước tăng 266%, đây là tháng thứ 15 tăng liên tiếp sau 27 tháng liên tục giảm kể từ đầu năm 2019); Giấy và sản phẩm giấy tăng đạt hơn 1,2 triệu USD; Clanke và xi măng đạt hơn 250 nghìn USD; Dây điện và cáp điện đạt gần 2 triệu USD; Cà phê tăng 63,3% đạt hơn 174 nghìn USD.

Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt hơn 79,2 triệu USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ. Các mặt hàng tiếp tục tăng: Phân bón các loại đạt hơn 3,65 triệu USD; Cao su đạt hơn 22,7 triệu USD; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 11,4 triệu USD; Hàng hóa khác đạt hơn 35,2 triệu USD.

Như vậy, tháng 6/2022, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Lào đã tăng với mức tăng là 11,1%, chủ yếu do xuất khẩu xăng dầu tăng mạnh. Còn kim ngạch nhập khẩu từ Lào vẫn tiếp tục tăng do nhu cầu các mặt hàng này vẫn tăng trên thị trường thế giới.

Dự kiến trong tháng 7 này, kim ngạch xuất khẩu có thể tiếp được đà tăng do nền kinh tế Lào đã tạm thời ổn định sau khi Chính phủ phê duyệt gói tín dụng 200 triệu lít xăng dầu, kinh doanh ngoại tệ thắt chặt hơn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tới Lào kết nối giao thương.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch cũng tăng do nhu cầu đối với các mặt hàng từ Lào vẫn tiếp tục tăng./.

(Nguồn: Phạm Kiên – Bá Thành – bnews.vn)

>> Việt – Lào tiếp tục thúc đẩy hợp tác các dự án trọng điểm

All in one