UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa họp với đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến về Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong; khu vực được định hướng trở thành cửa ngõ tây nam của Khu kinh tế Dung Quất…

images2455552 vs1
Ảnh minh hoạ

Theo đơn vị tư vấn, khu vực lập quy hoạch có diện tích 2.481ha; thuộc phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045; nằm trên địa bàn xã Tịnh Phong, Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh và Bình Hiệp, huyện Bình Sơn.

Mục tiêu quy hoạch là cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045, xây dựng Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Tịnh Phong trở thành khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, đồng bộ, gắn kết hài hòa với các khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất; làm cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư sử dụng hợp lý nguồn lực đảm bảo phát triển bền vững lâu dài.

Đơn vị cho biết, dựa vào nguyên tắc kế thừa cấu trúc khung giao thông chính và các khu chức năng được định hướng theo đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045; khung không gian tự nhiên, dân cư và điều kiện hiện trạng, khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong phân thành 3 khu chức năng, gồm: khu vực đô thị – dịch vụ tập trung; khu vực phát triển công nghiệp; khu vực nông nghiệp sinh thái.

Với định hướng phát triển Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong trở thành khu vực cửa ngõ phía tây nam của Khu kinh tế Dung Quất, phát triển các đô thị dịch vụ gắn với khu công nghiệp Tịnh Phong; phát triển công nghiệp theo mô hình các khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp nhẹ, với loại hình công nghiệp thời trang, may mặc, điện, điện tử và các ngành công nghiệp thân thiện môi trường.

Đồng thời, đây còn là đầu mối giao thông và hạ tầng kỹ thuật; trung tâm dịch vụ phía tây nam Khu kinh tế Dung Quất, phát triển các trung tâm dịch vụ: chợ đầu mối, trung tâm nghiên cứu đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Sau khi nghe trình bày về đồ án và các ý kiến góp ý, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, cùng đơn vị tư vấn. Đồng thời tỉnh thống nhất nội dung của Đồ án quy hoạch; giao Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch và lưu ý chủ đầu tư, tư vấn tiếp thu ý kiến trong buổi họp để hoàn thiện đồ án quy hoạch.

Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh yêu cầu tư vấn nghiên cứu kỹ giải pháp thoát nước, kể cả thoát nước thải và thoát nước mưa, nhất là khu vực 75ha có khu dân cư, tránh trường hợp ngập úng, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Cập nhật vào quy hoạch khu đất dành cho xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao; nghiên cứu, tính toán hợp lý, bổ sung một phần diện tích đất để tỉnh thực hiện lộ trình di dời Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây ra khỏi vị trí hiện tại.

Ngoài ra, về kết nối hạ tầng giao thông, Chủ tịch tỉnh đề nghị tư vấn tiếp thu ý kiến góp ý, rà soát lại việc kết nối hạ tầng trong nội bộ phân khu và giữa phân khu này với phân khu khác. Tư vấn nghiên cứu lại việc bố trí khu vực Trung tâm Tịnh Phong đảm bảo quy mô dân số, điều kiện hạ tầng để đến năm 2030, Tịnh Phong trở thành thị trấn của huyện Sơn Tịnh.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one