Việc hỗ trợ thu hút đầu tư của tỉnh Khánh Hòa nhằm khai thác tiềm năng lợi thế về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

khanh hoa thu hut dau tu vao vung dong bao dan toc thieu so va mien nui1696580356
Ảnh minh hoạ

Theo đề nghị của Ban Dân tộc vào ngày 25/9/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch này nhằm khai thác tiềm năng lợi thế về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi dựa trên tiềm năng, thế mạnh tại địa phương; tạo việc làm và thu nhập ổn định kết hợp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Nội dung sẽ thực hiện gồm tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hội chợ, giao lưu, diễn đàn, các lễ hội gắn với thương mại du lịch; hỗ trợ xây dựng và thực hiện một số mô hình nhằm tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho các địa phương; truyền thông nhằm quảng bá các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Ban Dân tộc tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn triển khai các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Nội dung số 3, Tiểu Dự án 2 – Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nguồn: baodautu.vn

All in one