Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa diễn ra đầu tháng 4 vừa qua.

11 dự án được tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, tập trung chủ yếu ở vùng quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong, thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh.

Tại thành phố Nha Trang có dự án khu đô thị giáo dục, phát triển công nghệ và sản xuất phần mềm. Dự án này Công ty Cổ phần FPT và tỉnh Khánh Hòa đã ký biên bản ghi nhớ, vốn đăng ký 4.000 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2024, tỉnh Khánh Hòa sẽ lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định/phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư để tiến hành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; dự kiến, tháng 5/2024 sẽ chấp thuận nhà đầu tư.

tinhkhanhhoadangkeugoidautuvaokhukinhtevanphong 1687320367220 16873203673651876508397
Tỉnh Khánh Hòa đang kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong.

11 dự án được tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, tập trung chủ yếu ở vùng quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong, thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh.

Tại thành phố Nha Trang có dự án khu đô thị giáo dục, phát triển công nghệ và sản xuất phần mềm. Dự án này Công ty Cổ phần FPT và tỉnh Khánh Hòa đã ký biên bản ghi nhớ, vốn đăng ký 4.000 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2024, tỉnh Khánh Hòa sẽ lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định/phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư để tiến hành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; dự kiến, tháng 5/2024 sẽ chấp thuận nhà đầu tư.

khuvucvenvinhcamranhnoisehinhthanhkhudothi 1687320368208 1687320368301973740338
Khu vực ven vịnh Cam Ranh nơi sẽ hình thành khu đô thị.
Ông Châu Ngô Anh Nhân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Sở Kế hoạch- Đầu tư cùng với Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong tổng hợp, trình UBND tỉnh xây dựng kế hoạch với từng mốc chính cho các dự án đã có ghi nhớ tại hội nghị, đồng thời, có thêm các dự án trọng điểm xúc tiến đầu tư. Đây là cơ sở cho các Sở, ngành, địa phương có sự phối hợp, kịp thời triển khai sớm, hiện thực hóa các dự án đã được ký ghi nhớ. Cũng như kêu gọi đầu tư để trở thành dự án hiện thực được cấp giấy chứng nhận đầu tư”./.
Nguồn: cafef.vn
All in one