Dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh do Công ty cổ phần dầu khí Nha Trang làm chủ đầu tư bị chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

9 3
Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh

Cử tri xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xử lý tiến độ thực hiện Dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh. Theo phản ánh của cử tri, Dự án này đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh do Công ty cổ phần dầu khí Nha Trang làm chủ đầu tư tại thôn Vĩnh Bình, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm. Dự án triển khai chậm tiến độ nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư năm 2014.

Theo quy định tại Điểm a và b, Khoản 5, Điều 41, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, việc thanh lý dự án đầu tư được thực hiện như sau: “Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản. Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu giải quyết thủ tục đất đai của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nguồn: baodautu.vn

All in one