Hơn 60 thửa đất ở tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) được đưa ra đấu giá vào tháng 7 này. Giá khởi điểm thấp nhất là 6,3 triệu đồng/m2.

Một công ty đấu giá vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Cụ thể là quyền sử dụng đất ở đối với 26 thửa đất tại vị trí 2 khu Hồ Vân, xã Cẩm Đình; 5 thửa đất điểm X10, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ.

Các thửa đất có diện tích 87-101m2, với mức giá khởi điểm 6,3-15,4 triệu đồng/m2. Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá này được tổ chức vào sáng 17/7 tại hội trường tầng 3, tòa nhà Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện Phúc Thọ.

6 1
Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đấu giá nhiều thửa đất ở trong tháng 7 (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Cũng tại huyện Phúc Thọ, mới đây, một công ty đấu giá đã ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 23 thửa đất ở tại NO4, NO5 khu Man Rộm, cụm 8, xã Phụng Thượng; X11 xã Ngọc Tảo.

Các thửa đất có diện tích 76,9-135m2 với mức giá khởi điểm 11-18,5 triệu đồng/m2. Buổi đấu giá được tổ chức vào sáng 10/7, tại hội trường Trung tâm Văn hóa – thông tin và thể thao huyện Phúc Thọ.

Tương tự, thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ cũng được đưa ra mới đây, cụ thể là quyền sử dụng 16 thửa đất thuộc TT4, TT6, TT7 tại khu Đồng Cầu Lọc, xã Ngọc Tảo; 11 thửa đất khu Hương Nam, xã Xuân Phú (nay là xã Xuân Đình) huyện Phúc Thọ.

Các thửa đất có diện tích 99-251m2, với giá khởi điểm 17-24,8 triệu đồng/m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức vào sáng 6/7 tại hội trường tầng 3, tòa nhà Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện Phúc Thọ.

Nguồn: dantri.com.vn

All in one