Tính đến ngày 21/02, Kho bạc Nhà nước huy động được 37.429 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ với kỳ hạn phát hành bình quân là 11,99 năm và lãi suất bình quân 2,19%/năm…

Anh man hinh 2024 02 24 luc 16.01.23
Năm 2024, đơn vị được giao kế hoạch huy động vốn qua phát hành Trái phiếu chính phủ là 400.000 tỷ đồng.

Ngày 21/02/2024, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 10.750 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm (2.000 tỷ), 10 năm (4.500 tỷ), 15 năm (3.750 tỷ) và 30 năm (500 tỷ).

Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm đều tăng 1 điểm cơ bản, lần lượt lên 1,41%; 2,30% và 2,5% so với phiên trước đó nhưng vẫn trong xu hướng giảm so với cuối năm vừa qua.

Như vậy, thông tin từ Kho bạc Nhà nước cho thấy tổng khối lượng huy động từ đầu năm đến ngày 21/02/2024 đạt 37.429 tỷ đồng, đạt khoảng 29,5% kế hoạch phát hành 127.000 tỷ đồng trong quý 1/2024. Kỳ hạn phát hành Trái phiếu chính phủ bình quân là 11,99 năm; lãi suất phát hành bình quân 2,19%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm được phát hành nhiều nhất với giá trị lần lượt 14.828 tỷ đồng và 11.466 tỷ đồng, chiếm khoảng 70,2% tổng giá trị kể từ đầu năm. Trái phiếu 5 năm xếp thứ 3 với giá trị 7.750 tỷ đồng.

Anh man hinh 2024 02 24 luc 16.01.53

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong năm 2024, cơ quan này được giao kế hoạch huy động vốn qua phát hành Trái phiếu chính phủ là 400.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước bám sát kế hoạch được giao, chủ động xây dựng lịch biểu phát hành, nắm bắt tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn Trái phiếu chính phủ với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phát hành phù hợp, bảo đảm huy động đủ khối lượng theo nhu cầu của ngân sách trung ương và duy trì ổn định hoạt động thị trường Trái phiếu chính phủ.

Đồng thời, việc huy động vốn tiếp tục được Kho bạc Nhà nước thực hiện theo hướng tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, đáp ứng mục tiêu kỳ hạn phát hành bình quân Trái phiếu chính phủ đạt từ 9-11 năm theo đúng Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội đặt ra. Nhờ đó, tiếp tục cơ cấu lại danh mục Trái phiếu chính phủ theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn và chi phí vay vốn, góp phần cơ cấu lại nợ công an toàn, bền vững.

Ngoài nhiệm vụ phát hành, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh toán gốc, lãi Trái phiếu chính phủ đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư, góp phần đảm bảo uy tín Chính phủ.

Kho bạc Nhà nước cũng tập trung điều hành ngân quỹ đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch (cả bằng VNĐ và ngoại tệ) khi nhu cầu chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, trả nợ nước ngoài tăng cao vào thời điểm cuối năm và thời điểm chỉnh lý quyết toán niên độ ngân sách 2023; quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ.

Trước đó, trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước huy động được 298.476 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao cho Kho bạc Nhà nước (305.000 tỷ đồng).

Anh man hinh 2024 02 24 luc 16.02.15

Kỳ hạn phát hành Trái phiếu chính phủ bình quân năm 2023 là 12,58 năm; kỳ hạn còn lại bình quân danh mục Trái phiếu chính phủ là 9,05 năm. Lãi suất phát hành Trái phiếu chính phủ bình quân năm 2023 là 3,21%/năm. Tổng khối lượng thanh toán gốc, lãi Trái phiếu chính phủ năm 2023 là 184.588 tỷ đồng, trong đó, gốc là 100.966 tỷ đồng; lãi là 83.622 tỷ đồng.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one