Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ – Ninh Bình…

công nghiệp
Ảnh minh họa.

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.320,277 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất là 223ha, thuộc các phường Yên Bắc, Tiên Nội và Hòa Mạc; các xã Tiên Ngoại, Yên Nam và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco với vốn góp 348,041 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Dự án không được áp dụng chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đối với ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác tuân thủ theo quy định hiện hành.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được yêu cầu chịu trách nhiệm đối với những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án, và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

Các bộ, ngành có liên quan cũng chịu trách nhiệm thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

UBND tỉnh Hà Nam đảm bảo sự phù hợp của dự án với những quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cập nhật vị trí và quy mô diện tích khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông vào phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; và kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam 05 năm 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai; tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Được biết, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, gồm: Đồng Văn V, diện tích quy hoạch 250ha ở phường Tiên Nội, xã Tiên Ngoại và xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên; Đồng Văn VI  250ha ở các xã: Tiên Ngoại, Yên Nam và Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên; Kim Bảng I  230ha ở các xã: Lê Hồ, Đại Cương và Đồng Hóa, huyện Kim Bảng; Châu Giang I 210ha ở phường Châu Giang, xã Mộc Nam, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one