Cả 2 KCN Sông Hậu 2 và KCN Đông Phú 2 đều được quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Ngày 3/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa ký ban hành Quyết định số 1320/QÐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Sông Hậu 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

KCN Sông Hậu 2 thuộc thị trấn Mái Dầm và xã Phú Hữu, huyện Châu Thành; có phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch: phía Đông Bắc tiếp giáp sông Hậu, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 và một phần giáp Quốc lộ 91B (Nam Sông Hậu); phía Đông Nam giáp rạch Ngã Bát, Đường tỉnh 925; phía Tây Bắc giáp Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A – giai đoạn 3 và sông Cái Dầu; phía Tây Nam giáp đất nông nghiệp.

Quy mô diện tích KCN Sông Hậu 2 là 380 ha. Số lượng công nhân dự kiến trong KCN khoảng 20.000 người.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hậu Giang; quy hoạch một KCN tập trung đồng bộ hiện đại theo quy hoạch phát triển chung của toàn tỉnh;

Liên kết các dự án phát triển trong khu vực như các xí nghiệp công nghiệp, các khu đô thị và dân cư xung quanh thành mạng lưới hoàn chỉnh về hạ tầng, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển về kinh tế chính trị và xã hội;

Tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng trưởng kinh tế – xã hội cho khu vực;

Làm tiền đề để triển khai các chương trình, các dự án đầu tư phát triển, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế; xây dựng kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển chung của khu vực…

3 2
Khu công nghiệp Sông Hậu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang)

Về tính chất, KCN Sông Hậu 2 là KCN tổng hợp đa ngành, trong đó tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tiết kiệm tài nguyên; đẩy mạnh công nghiệp công nghệ hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, có giá trị gia tăng cao, có thị trường tiêu thụ sản phẩm, ít sử dụng lao động, ít gây ô nhiễm môi trường;

KCN đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng về quy mô sử dụng đất của các nhà đầu tư trong và ngoài nước;

KCN với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi trường, tạo tiền đề phát triển bền vững.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa ký ban hành Quyết định số 1321/QÐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Đông Phú 2, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

KCN Đông Phú 2 thuộc xã Đông Phú, huyện Châu Thành, có phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch: phía Bắc giáp sông Cái Cui Bé và KCN Đông Phú; phía Nam giáp Đường huyện 37; phía Đông giáp sông Cái Dầu; phía Tây giáp Khu đô thị mới và tái định cư KCN Đông Phú.

Quy mô diện tích KCN là 234 ha. Số lượng công nhân dự kiến trong KCN khoảng 13.000 người.

Về tính chất, KCN Đông Phú 2 là KCN với mục tiêu theo mô hình KCN sinh thái, dự kiến quy hoạch các ngành nghề: ngành công nghiệp chế biến, cơ khí, điện tử, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ “cao, mới, sạch, tiết kiệm”, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực tại chỗ.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Châu Thành cùng các ngành có liên quan thực hiện công bố đồ án quy hoạch và trình UBND tỉnh ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch theo quy định.

Tỉnh Hậu Giang hiện có 2 KCN đang hoạt động gồm KCN Sông Hậu – giai đoạn 1, có diện tích 291 ha, tỷ lệ lắp đầy 100%; KCN Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1, diện tích 201 ha, tỷ lệ lắp đầy khoảng 80%.

Giai đoạn 2021- 2030, tỉnh định hướng quy hoạch phát triển 7 KCN mới với tổng diện tích khoảng 1.741 ha.

Trong đó, giai đoan 2021 – 2025 phát triển 3 KCN, với diện tích khoảng 784 ha, gồm: KCN Đông Phú (xã Đông Phú, huyện Châu Thành); KCN Sông Hậu 2 (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành); KCN Đông Phú 2 (xã Đông Phú, huyện Châu Thành).

Giai đoạn 2026- 2030, tiếp tục quy hoạch phát triển thêm 4 KCN mới với diện tích 957 ha gồm: KCN Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A); KCN Tân Hòa (huyện Châu Thành A); KCN Tân Bình (huyện Phụng Hiệp); KCN Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp).

Nguồn: baodautu.vn

All in one