Bình quân mỗi năm, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thành lập từ 20 – 25 Công đoàn cơ sở, phát triển mới từ 15.000 – 20.000 đoàn viên công đoàn…

Anh man hinh 2024 04 21 luc 19.34.21
Hội nghị gặp gỡ vận động doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục thành lập công đoàn

Chiều 19/4, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ vận động hơn 30 doanh nghiệp trên địa bàn, sớm hoàn thiện thủ tục thành lập tổ chức công đoàn trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, khẳng định việc thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp chăm lo đời sống cho người lao động. Thông qua tổ chức công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp có thể nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, để từ đó có những chính sách, quyết định nhằm tháo gỡ khó khăn cũng như những khúc mắc trong quá trình làm việc của công nhân, góp phần tạo sự gắn bó giữa doanh nghiệp với người lao động.

Cùng với kế hoạch mở rộng khu kinh tế trong thời gian tới, sự cạnh tranh về thu hút lao động tại Hải Phòng sẽ còn tiếp tục tăng, nên việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động thông qua tổ chức công đoàn cũng chính là một trong những cách làm hữu hiệu để giữa chân người lao động ở lại với doanh nghiệp ngay cả khi khó khăn.

Theo đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, hiện tại Công đoàn Khu kinh tế đang quản lý 306 công đoàn cơ sở, trong đó có 4 đơn vị hành chính sự nghiệp, 302 doanh nghiệp với 167.556 lao động, với 155.934 đoàn viên công đoàn.

Hàng năm, Công đoàn Khu kinh tế vẫn liên tục bám sát tốc độ thu hút đầu tư của Hải Phòng  để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phối hợp với Phòng Quản lý lao động (Ban Quản lý Khu kinh tế) khảo sát các doanh nghiệp có quan hệ lao động, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn.

Bình quân mỗi năm, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thành lập từ 20 – 25 Công đoàn cơ sở, phát triển mới từ 15.000 – 20.000 đoàn viên công đoàn. Đặc biệt năm 2022 với sự chỉ đạo quyết liệt Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã thành lập mới 67 công đoàn cơ sở, phát triển mới 21.695 đoàn viên công đoàn.

Tuy nhiên, theo số liệu của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, tính đến tháng 3/2024, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố mới có 560 doanh nghiệp có quan hệ lao động với 182.685 lao động được đóng bảo hiểm xã hội.

Còn 172 doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, với khoảng 3.364 lao động, trong đó doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên có 42 đơn vị với 2.399 lao động. Số đơn vị có từ 10 đến dưới 20 lao động là 42 doanh nghiệp với 599 lao động. Doanh nghiệp có dưới 10 lao động là 88 doanh nghiệp với 366 lao động…

Tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn đã trình bày một số lý do như hiện tại còn sử dụng ít lao động, thường xuyên có biến động nhân sự, hình thức hoạt động công đoàn tại Việt Nam có điểm khác biệt với chính sách nội bộ của doanh nghiệp FDI…

Tuy nhiên, đại diện tất cả các doanh nghiệp FDI đều thừa nhận những nỗ lực vận động, tuyên truyền của Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng trong công tác hướng dẫn thành lập công đoàn đến với từng doanh nghiệp suốt thời gian qua.

Ông Zhou, Yuefeng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế tạo máy YueKai, cho biết doanh nghiệp tại Việt Nam đã báo cáo xin ý kiến của Tập đoàn, nếu điều kiện cho phép, công ty rất mong muốn được thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở trong tháng 5/2024 này.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ecolux Veko cho biết, ngay sau khi thành lập từ năm 2018, công ty đã gặp nhiều khó khăn do đại dịch và hậu đại dịch Covid 19,  hiện doanh nghiệp có 96 lao động. Dù chưa thành lập tồ chức công đoàn nhưng doanh nghiệp vẫn đóng 2% kinh phí công đoàn theo đúng quy định. Công ty mong muốn thời gian tới nhận được sự hướng dẫn của Ban quản lý Khu kinh tế thành phố Hải Phòng để thành lập Công đoàn cơ sở…

Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên đề nghị đại diện các doanh nghiệp về bàn bạc, báo cáo công ty mẹ về việc thành lập tổ chức công đoàn tại đơn vị theo quy định, triển khai thực hiện trong tháng 5 nhân dịp Tháng Công nhân và dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one