UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong lĩnh vực: Giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 8/9/2023…

3a83fce0 5a49 437c a6ee ef9f552c9a32
Ảnh minh hoạ

Theo TP. Hà Nội, quy định chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực này áp dụng cho những đối tượng quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ.

Điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi tiền thuê đất là cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013; Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định sửa đổi bổ sung (nếu có).

Theo đó, khu vực các huyện và thị xã Sơn Tây được miễn 100% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất, cho tất cả lĩnh vực xã hội hóa như đã nêu trên.

Còn khu vực các quận (không bao gồm 4 quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm) được giảm 60%. Riêng khu vực 4 quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm được giảm 30%.

Trường hợp dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thì áp dụng tỷ lệ % đơn giá thuê đất theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND TP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp dự án xã hội hóa không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định nhưng thuộc đối tượng, phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 1 và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 1 quy định này, được áp dụng tỷ lệ % đơn giá thuê đất là 1%.

Phạm vi, đối tượng và điều kiện được hưởng ưu đãi tiền thuê đất do UBND Hà Nội ban hành.
Phạm vi, đối tượng và điều kiện được hưởng ưu đãi tiền thuê đất.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thực hiện đúng danh mục, loại hình, tiêu chí, quy mô dự án đã được cấp phép; tuân thủ điều lệ hoạt động, bảo đảm điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, nhân lực, cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật, để cung cấp cho xã hội các sản phẩm, dịch vụ đạt yêu cầu tiêu chuẩn về nội dung và chất lượng.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa có trách nhiệm thực hiện công khai mức thu theo từng dịch vụ, công khai hoạt động, công khai tài chính theo quy định, công khai mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có). Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động và tài chính của cơ sở gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan tài chính, cơ quan thuế. Đồng thời, có trách nhiệm thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế, tài chính cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các sở Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Lao động thương bình và xã hội, Tư pháp có trách nhiệm xác định việc cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng điều kiện hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi theo quy định sau 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cục Thuế TP.Hà Nội.

Cục Thuế chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về xã hội hóa và cơ quan liên quan thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất cho các đơn vị xã hội hóa theo quy định; chủ trì cùng cơ quan liên quan tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện dự án xã hội hóa tuân thủ đúng điều kiện và tiêu chí đã ban hành. Trường hợp phát hiện cơ sở không đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chí thì báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one