Dịch vụ tư vấn M&A của FDI Việt Nam giúp khách hàng (bên mua hoặc bên bán hoặc cả hai) trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp nhất, kết nối bên mua và bên bán trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

FDI Việt Nam cung cấp các dịch vụ trọn gói cho bên bán hoặc bên mua từ các khâu lên kế hoạch cấu trúc giao dịch, xác định bên mua hoặc bên bán mục tiêu, thẩm định đặc biệt, định giá, thương lượng mua bán, và hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo giao dịch thành công.

MA Image
Ảnh minh họa

Danh mục khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn mua bán M&A doanh nghiệp của FDI Việt Nam không ngừng được mở rộng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã xây dựng và liên tục cập nhật được một cơ sở dữ liệu phong phú về các cơ hội đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau tại các tỉnh thành lớn của Việt Nam, từ bất động sản (công nghiệp và dân dụng), năng lượng, logistics, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chế biến thực phẩm, xử lý nước và rác thải v.v… Kinh nghiệm làm việc với các nhà đầu tư đến từ các quốc gia khác nhau và sự hiểu biết sâu sắc của đội ngũ nhân sự của FDI Việt Nam về các yêu cầu của nhà đầu tư sẽ giúp cho quá trình mua bán hay sáp nhập của khách hàng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Dịch vụ tư vấn mua bán M&A mà FDI Việt Nam cung cấp

Cung cấp báo cáo tiếp xúc thị trường, danh sách dự án / doanh nghiệp M&A, xác định doanh nghiệp/dự án mục tiêu

 • Cập nhật thường xuyên, sát sao tình hình thực tế của các dự án, công ty.
 • Làm việc và kết nối với môi giới ở thực địa để có cái nhìn tổng quát về tình hình biến động trong khu vực (tình hình dân số chính trị, chính sách hỗ trợ…).
 • Thu thập dữ liệu về và lưu trữ để làm dữ liệu nền và cập nhật qua từng giai đoạn để phân tích.

Cung cấp dữ liệu, thông tin dự án cần M&A

 • Cung cấp sản phẩm M&A phù hợp dựa trên các tiêu chí của nhà đầu tư.
 • Cung cấp dữ liệu về thị trưởng M&A cho nhà đầu tư để họ có thể bám sát tình hình thực tế.

Thực hiện thẩm định pháp lý

 • Kiểm tra tính phù hợp và đồng nhất của thông tin.
 • Đối chiếu thông tin với Cổng thông tin quốc gia và các văn phòng liên quan.
 • Thu thập thêm thông tin về dự án trên báo chí Internet.

Tư vấn cấu trúc giao dịch; các quy định pháp lý liên quan; chiến lược đàm phán, chiến lược thương lượng, chiến lược giá

 • Đưa ra phương ăn M&A phù hợp với nhu cầu về thuế, thị trường, tính linh động trong giao trong giao dịch.
 • Tìm kiếm, xác định điểm mạnh của nhà đầu tư để tăng vị thế trong quá trình đàm phán.

Tư vấn tái cơ cấu quản lý, tái cơ cấu tài chính

 • Hỗ trợ tuyển dụng mỗi nhân sự xây dựng đội ngũ nhân viên sau M&A.
 • Tư vấn về phân bổ nguồn lực tài chính một cách phù hợp và tối ưu nhất.

Thực hiện chuẩn bị/rà soát văn bản ghi nhận quyền sở hữu và quản lý; soạn thảo/rà soát đàm phán và chốt hợp đồng mua bán

Picture1

All in one